จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  กลุ่มทำแชมพูสมุนไพร
กลุ่มทำแชมพูสมุนไพร

ประวัติและการบริหารจัดการสมาชิกมีการรวมกลุ่มมื่อ ธันวาคม 2525 โดยสตรีที่รวมกันครั้งแรก 17 คน และกลุ่มได้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เป็นเงินสัจจะสะสมคนละ 100 บาท/เดือน เมื่อจะใช้เงินในการดำเนินการผลิตจะยืมเงินจากกลุ่ม เมื่อขายสินค้าได้เงินมาจึงคืนกลุ่ม ปัจจุบันมีลมาชิก 30 คนกลุ่มในชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในตำบล 7 กลุ่ม กลุ่มทำแชมพูสมุนไพร กลุ่มทำน้ำพริกสมุนไพรสภาพการรวมตัวเมื่อสินค้าหมดจะมีการนัหมายเพื่อทำการผลิต โดยสมาชิกทำแขมพู 2 ครั้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟางตำบลบ้านพรุ
กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟางตำบลบ้านพรุ

..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กลุ่มอาชีพไม้ผล
กลุ่มอาชีพไม้ผล

ประวัติและการบริหารจัดการเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ในตำบลน้ำน้อยประกอบอาชีพทำสวน เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ ซึ่งมีทั้ง เงาะ ทุเรียน มังคุด กะท้อน ลางสาด และลองกอง ราษฎรเหล่านี้จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพทำไม้ผล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม กลุ่มในชุมชน19 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชน , กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1,4,5,6,7,8,9,10 ,กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.8 , กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า ม.1,4 , กล..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กลุ่มสตรีหมู่ 6 ต.น้ำน้อย
กลุ่มสตรีหมู่ 6 ต.น้ำน้อย

ประวัติและการบริหารจัดการกลุ่มสตรีหมู่ 6 ต.น้ำน้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน พอว่างจากการทำนา จึงรวมกลุ่มกันหาอาชีพเสริมทำ ทางกลุ่มสตรีจึงได้รวมตัวกันทำขนมทองพับ ขนมดอกจอก มาตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งก็ทำให้กลุ่มสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะจำนวนประชากรจำนวนทั้งสิ้น 8 คน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กลุ่มผลิตถั่วลิสงคั่วทราย
กลุ่มผลิตถั่วลิสงคั่วทราย

..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลท่าข้าม
สหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลท่าข้าม

ประวัติและการบริหารจัดการสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลท่าข้าม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ โดยการรวมตัวกันของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในตำบลจำนวน 8 กลุ่ม มีการส่งเงินออมสัจจะสะสม ทุกวันที่ 22 ของเดือน ณ อบต.ท่าข้ามกลุ่มในชุมชนมีการยืมเงินทุนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไปประกอบอาชีพในรูปของกลุ่ม และส่วนบุคคล โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ จำนวน 9 กลุ่ม กลุ่มอาชีพเครื่องแกงสมุนไพร 1 กลุ่มสภาพการรวมตัวรวมกล..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กลุ่มห่อหมกสมุนไพร
กลุ่มห่อหมกสมุนไพร

..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หูแร่พัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด
หูแร่พัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด

..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนา
กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนา

ประวัติและการบริหารจัดการเริ่มทำกันเมื่อปี 2536 โดยทางเคหะกิจการเกษตรแนะนำให้รวมกลุ่มกัน หลังจากเวลาที่แม่บ้านว่างจากการรับจ้างกรีดยางเพื่อหารายได้เสริม แล้วทางอุตสาหกรรมจะจัดส่งวิทยากรมาสอนให้ทุกปี พร้อมทั้งจัดหาตลาดให้ โดยนำไปออกงานแสดงสินค้า และที่กลุ่มเลือกทำดอกไม้จากใบยางเนื่องจากมีวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ มีสมาชิกก่อตั้ง 27 คนกลุ่มในชุมชนกลุ่มทำขนม กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มทำน้ำผลไม้แปรรูปสภาพการรวมตัวทางกลุ่มจะเป็นตัวแทนในการรับ Order และแจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่
กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่

ประวัติและการบริหารจัดการนายคล้าย สมบูรณ์ ผู้นำในหมู่บ้านได้สนใจที่ให้สมาชิกในชุมชนได้มีอาชีพเสริมที่จะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธ พูลสวัสดิ์ ประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการรวมกลุ่มสมาชิกและประสานงานเจ้าหน้าที่เกษตรให้เข้าไปสอนการผลิตดอกไม้ใบยางพารา ในรูปแบบต่างๆ ให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีและสมาชิกในชุมชนที่สนใจ และได้จัดตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้ใบยางพาราขึ้นในปี 2519 พร้อมกับได้มีการนำสมาชิกกลุ่มไปทัศนศึกษาดูงานในปี 253..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com