จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย   จังหวัดนราธิวาส
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา
โปรแกรมที่ 4  วันเดียว...เที่ยวนรา

โปรแกรมที่ 4  วันเดียว...เที่ยวนรา08.30 น. ออกจากที่พักอำเภอเมืองนราธิวาสเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งเรียนรู้ / สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(เศรษฐกิจพอเพียง)เยี่ยมชม ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์แวะศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกงานพร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องปั้น    ดินเผาและเซรามิกแวะวัดชลธาราสิงเหหรือ "วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย" ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเก่า 12.30 น. รับประทานอาห..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา

โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา08.30 น. เดินเที่ยวตลาดยามเช้า ชมวิถีชีวิตชาวเมืองนรา บริเวณตรงกันข้ามกับโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส         รับประทานอาหารเช้า ออกจากที่พักอำเภอเมืองนราธิวาส ชมหัตถกรรมจักสาน/ การต่อเรือกอและ และการผลิตเรือกอและจำลอง ณ ชุมชนมุสลิมบ้านทอนนมัสการพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล  พระพุทธรูปปางประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนราธิวาส ณ วัดเขากง12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13.30 น. เดินทางต่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 7 สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม (Muslim tourism)
โปรแกรมที่ 7 สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม (Muslim tourism)

โปรแกรมที่ 7 สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม (Muslim tourism) 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าเดินทางออกจากที่พัก จ.นราธิวาสแวะชมสินค้ากระจูด / ดูการต่อเรือกอและประมง / เรือกอและจำลองจากชุมชนมุสลิมบ้านทอนเยี่ยมชม มัสยิดตะโละมาเนาะหรือ มัสยิด 300 ปี มีลักษณะเด่นคือ อาคารทั้งหลังไม่ใช้ตะปู ก่อสร้างศิลปะไทยพื้นเมืองผสมกับแบบจีนและมลายูได้อย่างกลมกลืนร่วมกิจกรรมบริจาคเพื่อสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจังหวัดนราธิวาส12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.30 น. เดินทางต่อ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 6 สุดยอดแหล่งเรียนรู้...ดูธรรมชาติป่าพรุโต๊ะแดงป่าพรุ
โปรแกรมที่ 6 สุดยอดแหล่งเรียนรู้...ดูธรรมชาติป่าพรุโต๊ะแดงป่าพรุ

โปรแกรมที่ 6 สุดยอดแหล่งเรียนรู้...ดูธรรมชาติป่าพรุโต๊ะแดง     ป่าพรุ  เป็นป่าที่มีระบบนิเวศเฉพาะตัว คือ เป็นป่าดงดิบชื้นในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี พืชพรรณในป่าพรุจึงมีลักษณะพิเศษตามไปด้วย  พื้นล่างของป่าเต็มไปด้วยพืชตระกูลปาล์ม เช่น สาคู หมากแดงปัจจุบันป่าพรุที่สมบูรณ์ผืนใหญ่เหลือเพียงป่าพรุโต๊ะแดงเท่านั้น  มีพื้นที่ทั้งหมด 125,000 ไร่ มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น แมวป่าหัวแบน อีเห็นน้ำ กระรอกสาม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในโครงการพระราชดำริ
โปรแกรมที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในโครงการพระราชดำริ

โปรแกรมที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในโครงการพระราชดำริ08.00 น. เดินเที่ยวตลาดยามเช้า  ดูวิถีชีวิตของชาวเมืองนรา บริเวณตรงกันข้ามกับหน้าโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสออกจากที่พักอำเภอเมืองนราธิวาสเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งเรียนรู้/สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(เศรษฐกิจพอเพียง) ชมศูนย์บริการข้อมูล ณ จุดเดียว ศูนย์บริการวิเคราะห์ดิน การฝึกและพัฒนาอาชีพ พืช เศรษฐกิจสวนยาง การสกัดและแปรรูปน้ำมันปา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 5 ไหว้พระ...ไหว้เจ้า…9 แห่ง
โปรแกรมที่ 5 ไหว้พระ...ไหว้เจ้า…9 แห่ง

โปรแกรมที่ 5 ไหว้พระ...ไหว้เจ้า…9 แห่ง08.30 น. รับประทานอาหารเช้าเดินทาง อ.บาเจาะนมัสการหลวงพ่อแดงอดีตเจ้าอาวาสและเกจิอาจารย์ชื่อดังของ จ.นราธิวาส ที่วัดเชิงเขาซึ่งมรณะภาพไปแล้วแต่ศพไม่เน่าเปื่อยนมัสการท่านเจ้าอาวาส วัดทุ่งคาอ.ยี่งอ ซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใต้นมัสการพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปปางประทับนั่งประทานพรที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระอุระเบื้องซ้าย   ณ วัดเขากง   แวะศาลเจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 1 ผจญภัยใจสีเขียว เที่ยวป่าฮาลา-บาลา
โปรแกรมที่ 1 ผจญภัยใจสีเขียว เที่ยวป่าฮาลา-บาลา

โปรแกรมที่ 1 ผจญภัยใจสีเขียว เที่ยวป่าฮาลา-บาลา ฮาลา –บาลา ผืนป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคือ นราธิวาส และยะลา พื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งกระจายพันธ์พืชและสัตว์ป่าหายากเป็นจำนวนมาก นกป่าทางภาคใต้กว่า 300 ชนิด โดยเฉพาะนกเงือกพบถึง 10 ชนิด(จาก 13 ชนิดทั่วประเทศ) ที่นี่เป็นแหล่ง   ดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถพบนกหายากได้จากการดูบนถ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com