ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดพุทธภูมิ
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

 วัดพุทธภูมิ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านชุมนุมชน มีเสนาสนะเป็นอาคารถาวรส่วนมาก ด้านหน้าพระอุโบสถพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ ทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จมาประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๒ และได้ลงพระปรมาภิไธยไว้ในศิลาอ่อนประดิษฐานไว้ในผนังพระอุโบสถเมื่อันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี พร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ได้นำพระกฐินส่วนพระองค์มาทอดถวาย ณ วัดพุทธภูมิเขตวัด

  • ทิศเหนือ ติดถนนธนวิธี ยาว 233.35 เมตร
  • ทิศใต้ ติดถนนเทศบาล​3 ​(โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา) ยาว 231.50 เมตร
  • ทิศตะวันออก ติดถนนเทศบาล 4 ซึงทางเทศบาลแบ่งพื่้นที่วัดเพื่อทำถนนประมาณ 4.50 เมตร (ตลอดแนว) ด้านนี้ยาว 217 เมตร

  • ทิศตะวันตก ติดถนนพิพิธภักดี (ด้านหน้าวัด) ด้านนี้พื้นที่ต้องร่นเข้ามาอีก 1.50 เมตร เพื่อทำทางเท้าให้เทศบาล (ตลอดแนว) ด้านนี้ยาว 203.50 เมตร

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    ตำบล สะเตง จังหวัด ยะลา 95000 ‎
    โทร 0 7324 2895

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

---------------------------------

(ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.watphutthaphum.com/customize-ประวัติพวัดพุทธภูมิ-83544-1.html

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com