ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวกลางคืน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน 1 คืน....เที่ยวปัตตานี” โปรแกรม “เยือนถิ่นอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ...ปัตตานี”
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน 1 คืน....เที่ยวปัตตานี”
โปรแกรม “เยือนถิ่นอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ...ปัตตานี”

วันที่ 1 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
  • ออกเดินทางจากจังหวัดสงขลา
  • สักการะรูปเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่
  • ชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮาล” ประเทศอินเดีย
  • ชมมัสยิดกรือเซะมรดกอารยธรรมแห่งมหานครปัตตานีชมสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกกลางสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางต่อ
  • เยี่ยมชมวังเจ้าเมืองสายบุรีและชมความสวยงามของวังเก่า“วังยะหริ่ง”สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมืองและชวาซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่ง
  • เยี่ยมชม “ย่านบ้านเก่า” ที่มีวัฒนธรรมอิสลามและจีนดำรงอยู่  แวะร้านเพชรฮาดี แหล่งทำเครื่องประดับเพชร ทอง นาก ลายพื้นเมืองชื่อดชมหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและ “หมู่บ้านปะเสยะวอ” ชมการผลิตเรือกอและจำลอง
  • แวะชมทัศนียภาพยามเย็น ณ หาดมะรวด หาดราชรักษ์ หาดแฆแฆ
17.30 น. เดินทางเข้าที่พัก อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

-------------------------------

วันที่ 2

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
  • ชมบรรยากาศวิถีชีวิตและสัมผัสวัฒนธรรมมุสลิมชายแดนใต้ ณ ตลาดสดยามเช้า
  • เยี่ยมชมวัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างไห้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปีนมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในภาคใต้ แวะซื้อสินค้าหัตถกรรมของจังหวัดปัตตานี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  • แวะซื้อสินค้า OTOP ของอำเภอโคกโพธิ์อาทิ กล้วยเส้นปรุงรส ของดีทรายขา
  • สัมผัสธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ชม “ผาพญางู”แหล่งท่องเที่ยวใหม่บนน้ำตกทรายขาวมีลักษณะคล้ายงูใหญ่ ใจดีสื่อถึงความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารีเย็น
  • เดินทางกลับจังหวัดสงขลา


 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com