ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวกลางคืน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
สายการบิน
ททท.สำนักงานจังหวัด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย - เบตง-ยะลา-ปัตตานี-หาดใหญ่ “3 วัน 2 คืน....เที่ยวยะลา” โปรแกรม “ลอด 2 อุโมงค์ สัมผัสวัฒนธรรม 3 ศาสนา”
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย - เบตง-ยะลา-ปัตตานี-หาดใหญ่ “3 วัน 2 คืน....เที่ยวยะลา”

โปรแกรม “ลอด 2 อุโมงค์ สัมผัสวัฒนธรรม 3 ศาสนา”


วันที่ 1 

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
 • ออกเดินทางจากหาดใหญ่
 • เที่ยวชมอุโมงค์เขาน้ำค้าง ซึ่งเคยเป็นที่หลบภัยของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา อ.นาทวี 
 • เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ ผ่านประเทศมาเลเซีย ไปด่านเบตง จ.ยะลา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. เดินทางต่อ
 • ถึงเบตง ชมทัศนียภาพยามเช้าของเมืองเบตง “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม” บนเขา สวนสาธารณะเบตง
 • แวะนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
 • ถ่ายรูปคู่กับไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ บริเวณหน้าหอนาฬิกา
17.30 น. นั่งรถชมเมืองเบตงยามค่ำคืน รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าที่พัก

--------------------------

วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าติ่มซำ ในบรรยากาศวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวจีนเมืองเบตง
 • ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในการหลบภัยทางอากาศ และสะสมเสบียง เมื่อปี พ.ศ. 2519 ก่อนที่จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
 • เข้าชมโครงการสวนไม้ดอกเมืองหนาวแหล่งท่องเที่ยวงดงามใต้สุดแดนสยามชมดอกเมืองหนาวนานาชนิดท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. เดินทางต่อ
 • ชมและพักผ่อนที่บ่อน้ำร้อนซึ่งเชื่อกันว่าความร้อนของกรดกำมะถันสามารถแก้โรค    เหน็บชาช่วยให้เลือดลมและกล้ามเนื้อผ่อนคลาย
 • เดินทางต่อไปยะลา แวะซื้อของฝากชื่อดังเบตง เฉาก๊วย กม. 4 และกล้วยหินฉาบและกล้วยหินสดที่มีชื่อเสียง บ้านหน้าถ้ำ อ.บันนังสตา
 • แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบบนภูเขาที่เขื่อนบางลาง 
17.30 น. เดินทางเข้าที่พักที่จังหวัดยะลา 

--------------------------

วันที่ 3  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ และพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย
 • เดินทางต่อไปนมัสการหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปีคนทั่วไปให้ความเลื่อมใสศรัทธาในปาฏิหาริย์และบุญญาบารมีของท่าน 
 • แวะซื้อสินค้า OTOP ของอำเภอโคกโพธิ์อาทิ กล้วยเส้นปรุงรส ของดีทรายขาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางต่อ
 • สักการะรูปเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่
 • ชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮาล” ประเทศอินเดีย
 • ชมมัสยิดกรือเซะมรดกอารยธรรมแห่งมหานครปัตตานีชมสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกกลางสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย
17.30 น. เดินทางกลับ

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com