ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำภูผาเพชร – น้ำตกวังสายทอง – ทุ่งหว้า- เกาะเขาใหญ่ ท่าเรือสุไหงอุเป –ถ้ำเลสเตโกดอน
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

กำหนดการเดินทาง 3 วัน 2 คืน

วันแรก หาดใหญ่ – สตูล – ถ้ำภูผาเพชร – ปากบารา(ละงู)  
 • 09.00 น. รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ อ.มะนัง จ.สตูล
 • 11.00 น. เที่ยวชมน้ำตกวังสายทอง น้ำตกหินปูนที่สวยงามดั่งสีทอง  น้ำตกวังสายทองเป็นน้ำตกชั้นหินปูนขนาดใหญ่เป็นชั้นน้อยชั้นใหญ่  ที่มีความสวยงามและมหัศจรรย์ที่น่าหลงใหล ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนแห่งแรกในภาคใต้ เดินแล้วไม่ลื่น พร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่หาดูยาก น้ำตกวังสายทองเป็นน้ำตกหินปูนที่มีแหล่งน้ำแต่ละชั้นไหลลดหลั่นกันมาไหลผ่านชั้นหินปูนสีเหลืองอร่ามดั่งทองกระทบกับแสงอาทิตย์ดูงดงามราวกับดอกบัว
 • 13.00 น. ชมถ้ำภูผาเพชร หลักฐานนักโบราณคดีได้ทำการสำรวจและได้สันนิษบานว่า ถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3000 ปี  มาแล้ว ซึ่งได้พบหลักฐานทางโบราณคดี  กระดูกมนุษย์ยุคโบราณส่วนกระโหลกศรีษะ   พบเศษภาชนะดินเผาเคลือบลายเชือกทาบ  ที่ก้นภาชนะมีเปลือกหอยยึดเกาะ  หลังจากน้นก็ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงตลอดมา ถ้ำภูผาเพชร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ติดอันดับ 4  ของโลก  เนื้อที่กว้างขวางมโหฬารตระการตามาก  เพดานถ้ำสูงโปร่ง  ความงามของหินงอกหินย้อยที่มีหยดน้ำเกาะอยู่  เมื่อกระทบกับแสงไฟจะมีประกายวาวเหมือนเพชร  
 • 14.00 น. สนุกสนานกับการล่องแก่งวังสายทอง
 • 18.00 น. บริการอาหาร ณ ร้านฟ้าใสซีฟู๊ด  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

วันที่สอง           ปากบารา(ละงู) – ถ้ำเจดีย์พันยอด – ปากน้ำละงู   

 • 07.30 น. รับประทานอาหาร จากนั้นนำคณะ
 • 09.00 น. พายแคนูลอดอุโมงค์สู่ถ้ำเจดีย์พันยอด  ณ เกาะเขาใหญ่ สัมผัสหาดทรายขาวและความงามภายในถ้ำ
 • 10.30 น. แวะชมปลาชนิดต่างๆ ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง 
 • 12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร อิสลาม จากนั้น
 • 13.30 น. สัมผัสความงามของอ่าวตะโล๊ะการะ ซึ่งมีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม ผ่านอ่าวตะโล๊ะการะ
 • 15.30 น. สู่ช่องแคบที่อ่าวกะหลาดบุนโต๊ะ
 • 16.00 น. กลับสู่ที่พัก 
 • 18.00 น. รับประทานอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ปากน้ำละงู –อ. ทุ่งหว้า 

 • 07.30 น. รับประทานอาหาร
 • 08.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ อ.ทุ่งหว้า
 • 10.00 น. ชมท่าเรือทุ่งหว้าอดีตเป็นท่าเรือในการทำการค้ากับทางมาลายู ที่รู้จักกันในนามท่าเรือสุไหงอุเป หมายถึง คลองกาบหมาก ขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2440) ทำการค้ากับขาวต่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมาก สินค้าที่มีชื่อเสียงคือ พริกไทย ในภูมิภาคแถบนี้ขนานนามว่า "ปีนังน้อย" ส่วนคำว่า "ทุ่งหว้า" มีที่มาจากที่ตั้งของตลาด ร้านค้า และสถานที่ราษฎร ตั้งอยู่กลางทุ่ง มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า "ต้นหว้า" จึงขนามตามลักษณะที่ตั้งว่า "ทุ่งหว้า"
 • 10.30 น. เยี่ยมชมบ้านเรือนโบราณ สไตล์ชิโนโปรตุกีส
 • 11.00 น. เยี่ยมชมถ้ำเลสเตโกดอน เป็นถ้ำน้ำที่มีการค้นพบซากของช้างสเตโกดอนโบราณ เป็นถ้ำหินปูนที่มีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีลักษณะเป็นถ้ำธารลอด (stream cave) ที่มีความยาวมากไม่ต่ำกว่า 3 กิโลเมตร และยังมีการก่อตัวของหินงอกหินย้อยลักษณะสวยงามแปลกตามากมาย และที่สำคัญมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังจำนวนมากบริเวณพื้นลำธารตลอดความยาวของถ้ำ เช่น ขากรรไกรพร้อมฟันกรามล่างของช้างโบราณสเตโกดอน อายุประมาณ 1.8 ล้านปี ถึง 10,000 ปีก่อน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ
 • 12.00 น. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเองก่อนเดินทางกลับ
 • 12.30 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน  
 • 13.30 น. จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่หมาย และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ 

*โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*
 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com