ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา

08.30 น. เดินเที่ยวตลาดยามเช้า ชมวิถีชีวิตชาวเมืองนรา บริเวณตรงกันข้ามกับโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
        รับประทานอาหารเช้า ออกจากที่พักอำเภอเมืองนราธิวาส 
    • ชมหัตถกรรมจักสาน/ การต่อเรือกอและ และการผลิตเรือกอและจำลอง ณ ชุมชนมุสลิมบ้านทอน
    • นมัสการพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล  พระพุทธรูปปางประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนราธิวาส ณ วัดเขากง
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.30 น. เดินทางต่อ
    • เยี่ยมชมวัดชลธาราสิงเหชมจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเก่า /นั่งเรือเฟอรี่ข้ามฟาก เลือกซื้อของ ณ ด่านตาบา และสัมผัสวิถีชีวิตและการค้าขายชายแดนของประชาชนทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำตากใบ
    • เที่ยวชม อ่าวมะนาวนั่งพักผ่อนชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าว / แวะชมวิธีการทำผ้าบาติกและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
17.00 น. เดินทางกลับ อ.เมืองนรา

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com