ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

มัสยิดยาแมะ
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

มัสยิดยาแมะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สร้างเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๙๖ โดนมีนายแว ตาแยะ เป็นอิหม่ามคนแรก จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมัสยิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เลขทะเบียนที่ ๔๐/๒๔๙๖ ปัจจุบันมีนายดิง อายา เป็นอิหม่ามปัจจุบัน จะมีการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน จะใช้มัสยิดยาแมะเป็นที่เรียนตาดีกา มีสัปบุรุษมาประกอบศาสนกิจจำนวน ๗๐๐ คน โดยเฉพาะทุกวันศุกร์จะมีนักท่องเที่ยวมาประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมาก

 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

  บุคคลอ้างอิง นายดิง อายา
  เลขที่ ๗๑/๕
  ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110
  โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๖๒๘๓๘๘
  -----------------
  ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://m-culture.in.th

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com