ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เที่ยวสงขลา 2 วัน
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ช่วงเช้า

  • ออกเดินทางไปอำเภอนาทวีเพื่อเที่ยวชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
  • ระหว่างทาง แวะวัดขวด (สำนักสงฆ์โคกสัก) ชมสถาปัตยกรรมที่ใช้ขวดในการก่อสร้าง
  • เดินทางต่อไปอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง โดยผ่านอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง แวะชมน้ำตกโตนลาดและโตนดาดฟ้า

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารจีน ในบริเวณอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง

ช่วงบ่าย
  • เที่ยวชมภายในอุโมงค์ ซึ่งขุดขึ้นด้วยแรงงานคน แบ่งเป็นสามชั้น มีช่องทางเข้าออกหลายทาง และภายในยังมีห้องต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม ห้องส่งโทรเลข สนามยิงปืน สถานที่ฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น
  • เดินทางต่อไปยังวัดถ้ำเขารูปช้างในอำเภอสะเดา  เพื่อไหว้พระและเที่ยวชมถ้ำ  ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com