ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

หจก. สงขลาเงือกทอง
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2547 ได้รวบรวมกลุ่มแม่บ้านซึ่งว่างจากการทำงาน ประกอบกับทะเลสาปสงขลา มีกุ้ง และปลาชุกชุม จึงได้นำเอากุ้ง และปลา มาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

เจ้าของกิจการ : คุณปิยะนาถ วงศ์หม

ตราสินค้า : MERMAID

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้ง และปลา

แรงงาน
15 คน 

ประเภท :  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    หจก. สงขลาเงือกทอง 
    ที่อยู่ : 84/19 หมู่ 6 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280  
    โทรศัพท์ : 074 331886, 081 420 9297  
    FAX :  074 331886 

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

(ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.thaitambon.com)

 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com