ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เลขที่ 180 ถนน ระแงะมรรคา อ.เมือง นราธิวาส มีเนื้อที่ 71 ไร่ 90 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน        (ระยะ 482.50 เมตร)
ทิศใต้จดที่ดินเอกชน              (ระยะ 520.50 เมตร)
ทิศตะวันออก จดถนนระแงะมรรคา (ระยะ 188.50 เมตร)
ทิศตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาล 5 (ระยะ 265.00 เมตร)

เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 แต่เดิมใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลนราธิวาส มีฐานะเป็นสุขศาลาของ กรมสาธารณสุข มีเนื้อที่ 40 ไร่ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการปรับปรุงและยกฐานะเป็นโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ พรหมพิทักษ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก  เมื่อปี พ.ศ.2486 และมีเตียงรับผู้ป่วยในขั้นแรก 16 เตียง ต่อมาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลให้ทำการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามแผนการพัฒนาเศณษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-3 จนเข้ามาตรฐานเช่นโรงพยาบาลอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 กระทรวงสาธารณสุขได้จำแนกประเภทของโรงพยาบาลทั่วไป(ตามที่ ก.พ.เห็นชอบ ซึ่งมีอยู่ 72 แห่งทั่วประเทศ) ในปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ปัจจุบันโรงพยาบาลนราธิวาสจัดอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 360 เตียง และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โรงพยาบาลนราธิวาสได้รับพระราชทานนามโรงพยาบาลใหม่ จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นับเป็นเกียรติ ศักดิ์ศรี ศิริมงคล แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนผู้มารับบริการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

เวลาเปิดทำการ :  24 ชั่วโมง
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    ที่อยู่ :  180 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส
    โทรศัีพท์ :  0 7351 0999, 0 7353 0999
    Website :  http://www.narahospital.com/

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com