ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

น้ำพริกเผา
 
 
ข้อมูลทั่วไป :


จำหน่ายเป็นกระปุก ๆ ละ 15 บาท เป็นโหลๆละ 286 บาท ระยะเวลาการเก็บรักษา เก็บได้นาน 1 เดือน ถ้าแช่ตู้เย็นจะเก็บได้นาน 2 เดือน โดยไม่เจือปนสารกันบูด
นำพริกแห้ง หอม กระเทียม กุ้งแห้ง มาทอดให้สุกก่อน แล้วนำมาผัดรวมกัน อีกครั้ง แล้วใส่เครื่องปรุง น้ำตาล เกลือ มะขามเปียก ผัดจนเข้ากัน แล้วนำมาตั้งทิ้งไว้จนเย็น และใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com