ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์บาติก - กลุ่มอาดือนันบาติก
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ผลิตภัณฑ์บาติก  ผลิตโดย กลุ่มอาดือนัน บาติก
ประธานกลุ่ม : นายอาดือนัน กาปา
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551  
 
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
1. เสื้อบาติกลายหินอ่อน
2. ผ้าบาติก
3. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นชายบาติก
4. เสื้อเชิ้ตแขน 5 ส่วน หญิงบาติก

วัตถุดิบ
1. ผ้าฝ้ายมัสลิน  ราคา  44 บาท/หลา
2. ผ้าฟูยี  ราคา  40 บาท/หลา
3. ผ้าค๊อตตอน ราคา 44 บาท/หลา
4. น้ำยาเคลือบ (ซิลิเกต) ราคา 440 บาท/ถัง (30 ลิตร)
5. สีบาติก ราคา 180 บาท/ขีด
6. เทียน ราคา 130 บาท/กก.

กระบวนการผลิต


 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    กลุ่มอาดือนัน บาติก
    26 ซ.สง่าอุทิศ ถ.ผังเมือง 5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
    โทร. 081-0992164 โทรสาร 073-228922

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com