ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดคูขุด
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

      ประวัติ : สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 9 ไร่ สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2310 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือออกไปประมาณ 2 กม. เดิมใช้ชื่อว่า "วัดโตนดรอบ" เมื่อได้สร้างวัดใหม่ขึ้นจึงขนานนามใหม่ว่า "วัดคูขุด" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2360 เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 60 ม. ยาว 80 ม.
      การศึกษา : ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2525  มีนักเรียนธรรมกว่า 10 รูป  นอกจากนี้ทางวัดยังได้ร่วมกับชาวบ้านนำโดย  ขุนภักดี-ภูบาล, กำนันตำบลคูขุด จัดสร้าง ร.ร.ประถมศึกษาขึ้น
      เจ้าอาวาส :  มี 6 รูป คือ 
รูปที่ 1- หลวงพ่อเฮ่า พ.ศ.2310-2360 
รูปที่ 2 - พ่อท่านซุ้น พ.ศ.2361-2410  
รูปที่ 3 - พ่อท่านดำ พ.ศ.2411-2435  
รูปที่ 4 - พระอธิการฉ้วน พ.ศ.2436-2479  
รูปที่ 5 - พระครูอโสกธรรมคุณ พ.ศ.2480-2520  
รูปที่ 6 - พระสมุห์เปลี่ยน วิสุทฺธิ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2521  เป็นต้นมา

 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ตำบลคูขุด  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.sathingphra-sk.go.th/

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com