ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดแหลมวัง
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติความเป็นมา
วัดแหลมวัง หลวงพ่อจันทร์เป็นเจ้าอาวาสท่านแรกซึ่งมรณภาพไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2495 แต่ความเลื่อมใสศรัทธายังมีมากมาย ท่านเป็นพระนักพัฒนา ทั้งด้านการท่องเที่ยว การศึกษา สร้างโรงเรียนแห่งแรก และสถานีอนามัยแห่งแรก การเดินเรือการขุดเรือ เครื่องจักรสาน

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก :
สิ่งอำนวยความสะดวก
 •   ถังขยะ   
 •   ป้ายบอกทาง
 •   ป้ายสื่อความหมาย   
 •   ร้านอาหาร
 •   ห้องน้ำ
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

  ที่อยู่: ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา  ตำบล/แขวงคูขุด อำเภอ/เขตสทิงพระ
  จังหวัด: สงขลา
  รหัสไปรษณีย์: 90190
  เว็บไซต์: http://www.zoonphra.com
  เบอร์โทร: 086-2922127
  หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักพระพุทธศาสนา

  ........................................

  ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://61.19.236.136:8090/dotr/touristlist.php?provinceid=58&provlat=7.200000&provlong=100.583336

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com