ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
ททท.สำนักงานจังหวัด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดพิกุลทอง
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่ที่ ม.๖ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เดิมเป็นที่พักสงฆ์ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ต่อมาท่านพระครูจันทศิริโสภณ ได้มาจำพรรษาและเห็นว่าเป็นที่ลุ่มฤดูฝนน้ำท่วมไม่สะดวกจึงรวบรวมปัจจัยซึ่งที่ดินใหม่จำนวน ๑๕ ไร่ ๒ ตารางวาและย้ายมาที่ดินใหม่ เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๒๑ โดยเปลี่ยนจากที่พักสงฆ์เป็็นสำนักสงฆ์ ต่อมาได้ขอยกฐานเป็นวัดราษฎรและได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๒๗

 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    บุคคลอ้างอิง นายย่า ยายา
    หมู่ที่/หมู่บ้าน 6
    ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
    -----------------
    ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://m-culture.in.th

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com