ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สวนศรีเมือง
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

เทศบาลนครยะลาได้รับเงินงบประมาณอุดหนุน (กระตุ้นเศรษฐกิจ) จากรัฐบาล จำนวน 99 ล้านบาท ในปี 2545 เพื่อปรับปรุงก่อสร้างคันกั้นน้ำและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปัตตานี จากบริเวณตลาดเมืองใหม่ถึงบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้ชาวยะลามีสวนสาธารณะแห่งใหม่ล่าสุดต้อนรับปี 2546 เริ่มตั้งแต่พื้นที่บริเวณอาคารคิวจอดรถรวมของเทศบาลใกล้ตลาดเมืองใหม่ที่มีพื้นที่ ลานสำหรับจัดกิจกรรมมีน้ำพุ ลานนั่งชมการแสดง จุดสำหรับจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สนามเด็กเล่น ลานจอดรถบริเวณริมน้ำ จุดนี้มีบันไดลงท่าน้ำเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ เป็นท่าเรือ ในส่วนของพื้นที่ริมน้ำตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตร มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และมีเก้าอี้สำหรับพักผ่อนชมวิว มีจุดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ใกล้สามแยกพุทธภูมิวิถี (ใกล้ร้านย่งฮวด) ถัดไปจะมีสวนหย่อมริมน้ำ ทางเดินริมน้ำ สำหรับบริเวณใกล้สะพานข้ามทางรถไฟมีลานอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย มีสวนหย่อมขนาดใหญ่ มีเก้าอี้นั่งพักผ่อนและลานจอดรถอำนวยความสะดวกอีกด้วย


(ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.bloggang.com/ และ http://www.yalacity.go.th/travel)

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com