ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
ททท.สำนักงานจังหวัด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นพระตำหนักที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 300 ไร่  โดยตั้งอยู่บนเขาตันหยงมัส (ตันหยง แปลว่า พิกุล)  ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ตามทางหลวงสายนราธิวาส ตากใบ ห่างจากตัวเมืองนราธิวาส ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นภายในประกอบด้วยพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์โดยภายในพระตำหนักตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ที่ร่มรื่นและยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตั้งอยู่บริเวณพระตำหนักด้วย โดยพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

เวลาเปิดทำการ :  8.30 - 16.30 น.
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ตั้งอยู่บนเขาตันหยงมัส ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

การเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารประจำทาง สายนราธิวาส - ตากใบ - สุไหงโก - ลก

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/)

(ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://narathiwat.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538736279&Ntype=2)

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com