ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดตานีนรสโมสร
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

รายละเอียดข้อมูล :
วัดตานีนรสโมสร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปที่ตั้งวัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าสู่แม่น้ำปัตตานี วัดนี้ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดบางน้ำจืด หรือวัดกลาง สร้างในสมัยราชกาลที่ ๔ ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๕ โดยสีตวันกรมการเมืองปัตตานี ได้สร้างวัดนี้ขึ้น ฝั่งขวาของแม่น้ำตานีห่างจากปากน้ำประมาณ ๒ ก.ม. ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๐ ทางการคณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง พระครูธรรมโมลี วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลากับคณะเดินทางมาจัดการปกครอง ซึ่งขณะนั้นเจ้าอธิการสุข วัดบางน้ำจืดเป็นผู้ครองวัดอยู่จน พ.ศ.๒๔๓๑ รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสแหลมมลายู ทรงเห็นวัดนี้ทรุดโทรมมาก จึงทรงสละพระราชทรัพย์บูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดจนทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก่บรรดาเจ้าคณะในหัวเมืองบริเวณนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักร และวัดนี้ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙ ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน พระครูศรีจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาส

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com