ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

โรงแรม / ที่พัก ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
tag บ้านพักตากอากาศ อามาน่า รีสอร์ท (รีสอร์ทมุุสลิม)
บ้านพักตากอากาศ อามาน่า รีสอร์ท (รีสอร์ทมุุสลิม)

บ้านพักตากอากาศ อามาน่า รีสอร์ท (รีสอร์ทมุุสลิม) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเชีย (ช่วง จะนะ-ปัตตานี) ตำบลสะกอม อำเภอเทพา   จังหวัดสงขลา  หมายเลขโทรศัพท์  089-6572811, 088-2588594  บริการฟรี WIFI อามาน่า แปซิฟิค รีสอร์ทมุสลิม บรรยากาศทะเล ย่านสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา มีบริการห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา รับน้องนักศึกษา ฯลฯ ราคา เป็นกันเอง..

 

อ่านต่อ

tag สะกอมคาบานา


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com