ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
ททท.สำนักงานจังหวัด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tag มัสยิดบูเก็ตตันหยง
มัสยิดบูเก็ตตันหยง

มัสยิดบูเก็ตตันหยง ตั้งอยู่ที่ ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส มัสยิดบูเก็ตตันหยงได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2496 ทะเบียนเลขที่ 99/2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานสินทรัพย์ส่วนพระองค์แก่มัสยิดบูเก็ตตันหยง เมื่อปี พ.ศ. 2515 เงินพระราชทาน 300,000 บาท เรื่อยมาทุกปี ปี พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 100,000 บาทและภายในบริเวณม..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดนูรุลฮูดา

มัสยิดนูรุลฮูดา ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๘ บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทะเบียนเลขที่ ๔๔๘/๒๕๓๓ แต่ก่อนบ้านโคกสยายังไม่มีมัสยิดมีแต่บาลาเซาะห์หลังเก่าๆ เนื่องด้วยไม่มีที่ดินและยังไม่มีงบประมาณซื้อที่ดิน ทั้งๆ ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายหลังคาเรือน ต่อมาได้มีชาวบ้านท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะดีได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการสร้างมัสยิดและโรงเรียนตาดีกา นูรุลฮูดาหมายถึงทางชี้นำ ปัจจุบันมีสัปบุรุษประกอบศาสนกิจประมาณ ๓๐๐ คน และมีนายเจ๊..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกะสูโฆ
มัสยิดกะสูโฆ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกูแบสาลอ
มัสยิดกูแบสาลอ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดคอยรียะห์
มัสยิดคอยรียะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดอเรอะ
มัสยิดดอเรอะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรานี (บ้านค่าย)
มัสยิดนูรานี (บ้านค่าย)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอิฮซาน
มัสยิดนูรุลอิฮซาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรูลบะห์รี อ่าวมะนาว
มัสยิดนูรูลบะห์รี อ่าวมะนาว


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดปือเร
มัสยิดปือเร


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com