ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
tag มัสยิดนูร์อีมาน
มัสยิดนูร์อีมาน

มัสยิดนูร์อีมาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ท่าแพรก ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้จดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527 ทะเบียนเลขที่ 407/2527ประวัติ มัสยิดนูร์อีมาน สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2527 มีการเรียนการสอนคัมภีร์อันกุรอ่าน และยังใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูร์อีมาน เปิดการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีนายบรอเฮง แวนาแว เป็นอิหม่ามคนปัจจุบัน เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยาแมะ
มัสยิดยาแมะ

มัสยิดยาแมะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สร้างเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๙๖ โดนมีนายแว ตาแยะ เป็นอิหม่ามคนแรก จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมัสยิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เลขทะเบียนที่ ๔๐/๒๔๙๖ ปัจจุบันมีนายดิง อายา เป็นอิหม่ามปัจจุบัน จะมีการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน จะใช้มัสยิดยาแมะเป็นที่เรียนตาดีกา มีสัปบุรุษมาประกอบศาสนกิจจำนวน ๗๐๐ คน โดยเฉพาะทุกวันศุกร์จะมีนักท่องเที่ยวมาประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมาก..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอิฮซาน
มัสยิดอิฮซาน

มัสยิดอิฮซาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่๑ บ้านตาบาฮีเล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เลขทะเบียนมัสยิด ๔๓/๒๔๙๖ จดทะเบียนเมือวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๔๙๖ เป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งในอำเภอตากใบ เป็นศาสนสถานที่ให้บริการในการปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาประจำวันและปฏิบัติศาสนกิจร่วมในวันศุกร์ มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดที่ให้บริการเด็ก เยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนบัญญัติเบื้องต้น อีกทั้งยังให้บริการในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในเทศกาลสำคัญต่างๆเช่น วัน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลวียะห์(นูอีมาน)
มัสยิดอัลวียะห์(นูอีมาน)


 

อ่านต่อ

tag  มัสยิดเก่า
 มัสยิดเก่า


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุตตักวา
มัสยิดดารุตตักวา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอันโนรอิสลามียะห์
มัสยิดอันโนรอิสลามียะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลยาตูอิฮสานียะห์
มัสยิดอัลยาตูอิฮสานียะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอิฮซาน
มัสยิดอิฮซาน


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com