ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
tag มัสยิดดารุลพาล๊ะ
มัสยิดดารุลพาล๊ะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลมูตตากีน
มัสยิดดารุลมูตตากีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอามาน บือแนปีแย
มัสยิดดารุลอามาน บือแนปีแย


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรฮานุดิน
มัสยิดนูรฮานุดิน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอิสลาม
มัสยิดนูรุลอิสลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบาโง
มัสยิดบาโง


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัตตัรบียะห์
มัสยิดอัตตัรบียะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลฮิดายาตุลอิสลามียะห์
มัสยิดอัลฮิดายาตุลอิสลามียะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอิสลาฮูดดีน
มัสยิดอิสลาฮูดดีน


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com