ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
tag มัสยิดดะวาตุลอิสลามมีย๊ะ(พรุสมภาร)
มัสยิดดะวาตุลอิสลามมีย๊ะ(พรุสมภาร)

มัสยิดดะวาตุลอิสลามมีย๊ะ(พรุสมภาร)มัสยิดดะวาตุลอิสลามมีย๊ะ(พรุสมภาร) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 826 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 10 ชั่วโมง 10 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 21.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 26 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3.1 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 5 นาที ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดฮีดายาตุ้ลยันนะฮ์
มัสยิดฮีดายาตุ้ลยันนะฮ์

มัสยิดฮีดายาตุ้ลยันนะฮ์อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 823 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 10 ชั่วโมง 8 นาทีอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 32.2 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 36 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13.9 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 15 นาที..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com