ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
tag  มัสยิดดาห์รันกาเษตร
 มัสยิดดาห์รันกาเษตร


 

อ่านต่อ

tag  มัสยิดบ้านท่าเขา
 มัสยิดบ้านท่าเขา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านริมทะเล
มัสยิดบ้านริมทะเล


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านแหลมยาง
มัสยิดบ้านแหลมยาง


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านอันเป้า
มัสยิดบ้านอันเป้า


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยาดุลกิมิน
มัสยิดยาดุลกิมิน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเฮียะยาอุซซนนฮ
มัสยิดเฮียะยาอุซซนนฮ


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com