ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
tag มัสยิดบ้านนาไทย
มัสยิดบ้านนาไทย


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านคลองแห้ง
มัสยิดบ้านคลองแห้ง

มัสยิดบ้านคลองแห้งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกระบี่ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๙๒ ทะเบียนเลขที่ ๗ อิหม่ามชื่อ นายสมชาย วะจิดี คอเต็บชื่อ นายนายสนิท สะมาน บิหลั่นชื่อ นายอิสมาแอน ช่างเรือเป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศาสนา อบรมสั่งสอนเยาวชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของขาวไทยมุสลิม เป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมูเนาวเราะห์ ( บ้านอ่าวนาง)
มัสยิดมูเนาวเราะห์ ( บ้านอ่าวนาง)

ประวัติความเป็นมา พ.ศ. 2492 มัสยิดเดิมนั้นตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นสถานที่สอนศาสนา เล็กๆให้กับบุคคลภายในหมู่บ้าน โดยมีนายเด็น ช่างเรือ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นอิหม่ามในขณะนั้น ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมัสยิด และมีนายเหลบ จงรักษ์ ดำรงตำแหน่งคอเตบ ร่วมกับนายสารต วะจิดี ดำรงตำแหน่งเป็นบิหลัน   ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 นายเด็น ขยันการ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในขณะนั้นต้องการขยายโรงเรียนอ่าวนางให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีข..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านเกาะพีพี
มัสยิดบ้านเกาะพีพี


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)
มัสยิดบ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
มัสยิดอัลมูวาฮีดีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดทรายขาว
มัสยิดทรายขาว

เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศาสนา การอบรมสั่งสอนเยาวชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของขาวไทยมุสลิมบ้านทรายขาว มัสยิดทรายขาวทะเบียนเลขที่ ๑๐๑ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ ที่ตั้งหมู่ที่ ๖ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อิหม่ามชื่อ นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ คอเต็บชื่อ นายโหยบ บุตรเต๋ บิหลั่นชื่อ นายหล้อเฉด คมขำ..

 

อ่านต่อ

tag ปาล์ม พาราไดซ์ รีสอร์ท (Palm Paradise Resort)
ปาล์ม พาราไดซ์ รีสอร์ท (Palm Paradise Resort)

ท่านจะได้รับการต้อนรับด้วยเครื่องดื่มเมื่อคุณมาถึง ปาล์ม พาราไดซ์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ระหว่างหาดอ่าวนางและหาดนพรัตน์ธาราในจังหวัดกระบี่ รีสอร์ทของเราไม่ได้อยู่ติดหาดแต่ห่างจากชายหาดเพียง 500 เมตร ซึ่งสามารถเดินและใช้บริการรถรับส่งฟรีของทางโรงแรม หาดอ่าวนางและหาดนพรัตน์ธาราอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติกระบี่เพียง 40 นาที ในปัจจุบันเรามีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 42 ห้อง แบ่งออกเป็นห้อง Suite จำนวน 4 ห้อง ส่วนห้อง Deluxe นั้นจะอยู่บนตึก Palm Twin Villas จำนวน 8 ห้องและ Palm Garden Villas จำนวน 21 ห..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com