ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tag มัสยิดกลาง (ใหม่)
มัสยิดกลาง (ใหม่)

ก่อตั้งเพื่อเป็นสถานที่ที่ชาวมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีจำนวนมากได้ไปรวมกันทำละหมาด โดยเดิมที่มัสยิดกลางนราธิวาสตั้งที่ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประมาณ 2 กิโลเมตร ทำการสร้างเมื่อ พ.ศ.2424 สร้างด้วยเงินงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรและรวมกับเงินศรัทธาของประชาชนซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21 ล้าน 3 แสนบาท แต่เนื่องจากสถานที่เมื่อสร้างเสร็จมีความคับแคบ จึงได้มีการซื้อที่ดินและสร้างในที่ดินใหม่ตรงหัวถนนพิชิตบำรุง เชิงสะพานปรีดาใกล้กับหาดนราทัศน์ ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางเก่า (มัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ)
มัสยิดกลางเก่า (มัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ)

มัสยิดกลางเก่านี้ มีชื่อว่า มัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ ตั้งอยู่ทางเหนือของตัวเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดขึ้นไปตามถนนพิชิตบำรุงก่อนถึงหอนาฬิกาเล็กน้อย เป็นมัสยิดไม้แบบสุมาตราสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 เป็นมัสยิดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาส และเป็นที่ตั้งของสุสานเจ้าเมืองเก่า คือ พระยาภูผาภักดี ตามปกติมัสยิดกลางประจำจังหวัดจะมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่เนื่องจากมัสยิดแห่งนี้ค่อนข้างคับแคบ จึงได้มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นบริเวณปากแม่น้ำบางนรา อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ยังคงเลื่อมใสศรัท..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดนูรุลฮูดา

มัสยิดนูรุลฮูดาตั้งอยู่ที่ชุมชนฮูหยงตาหยง ถนนนรา-ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จดทะเบียนเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ ๓๓๗/๒๕๕๐ มีนายมุกตา สะเมาะ เป็นอิหม่าม และนายเปายี มะเด็ง เป็นบิหลั่น ประจำมัสยิด ลักษณะอาคารมัสยิดสร้างด้วยคอนกรีต ตกแต่งทาสีดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจประจำวัน และละหมาดรวมในวันศุกร์ มีการเรียนการสอนตาดีกา การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชนเป็นประจำ และใช้ในการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆของชุมชน มัสยิดแห่งนี้มีสัปบุรุษใช้บริการ จำนวน ๓๘๐ คน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลยุมอิยะห์ อัลยากานียะห์
มัสยิดอัลยุมอิยะห์ อัลยากานียะห์

มัสยิดอัลยุมอิยะห์ อัลยากานียะห์ ตั้งอยู่ถนนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จดทะเบียนมัสยิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ ทะเบียนเลขที่ ๑๒๘/๒๔๙๘ มัสยิดอัลยุมอิยะห์ อัลยากานียะห์เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจประจำวันของชาวมุสลิมทั้งในและนอกหมู่บ้าน และได้มีการเรียนการสอนอ่านอัลกรุอานให้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเป็นประจำทุกคืน ปัจจุบันมีสัปบุรุษจำนวน ๓๕๐ คน กิจกรรมหลักใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันละ ๕ เวลา และละหมาดวันศุกร์ ปัจจุบันนายมาหามะรือสะลี บินเซ็ง ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุสอิสติกลาล ยะกัง ๑
มัสยิดดารุสอิสติกลาล ยะกัง ๑

มัสยิดดารุสอิสติกลาล ตั้งอยู่ถนนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ ๖๒๙/๒๕๕๐ มัสยิดดารุสอิสติกลาลเป็นมัสยิดเก่าแก่ของชาวชุมชนยะกัง ๑ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการบูรณะมัสยิดใหม่ขึ้นมา มัสยิดดารุสอิสติกกาลเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจประจำวันของชาวมุสลิมทั้งในและนอกหมู่บ้าน และได้มีการเรียนการสอนอ่านอัลกรุอานให้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเป็นประจำทุกคืน ปัจจุบันมีสัปบุรุษจำนวน ๓๕๐ คน กิจกรรมหลักใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจละหมา..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลคอยร์ (ยะกัง ๒)
มัสยิดดารุลคอยร์ (ยะกัง ๒)

มัสยิดดารุลคอยร์ ตั้งอยู่ที่ถนนยะกัง ๒ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ทะเบียนเลขที่ ๓๕๔/๒๕๑๙ มัสยิดดารุลคอยร์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ มีการเรียนการสอนคัมภีร์อัลกรุอานทุกคืนตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทุกคืนวันจันทร์จะมีการสอนจริยธรรมแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน และทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีการสอนตาดีกาแก่เด็กทั้งในและนอกหมู่บ้าน ปัจจุบันมีนายอับดุลรอย๊ะ มาหะมะ ดำรงตำแหน่งอิมหม่ามประจำมัสยิด มีสัปบุรุษจำนวน ๓๐๐ ครอบครัว..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบูรณะ
มัสยิดบูรณะ

มัสยิดบูรณะ ตั้งอยู่ถนนจตุรงค์รัศมี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ทะเบียนเลขที่ ๖๒๕/๒๕๔๙ เมื่อก่อนมัสยิดบูรณะเป็นเพียงมัสยิดเล็กๆ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้บูรณะมัสยิดขึ้นมาใหม่ มัสยิดบูรณะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจประจำวันของชาวมุสลิม และได้มีการสอนอ่านอัลกรุอานให้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเป็นประจำทุกคืน ปัจจุบันมีสัปบุรุษจำนวน ๓๕๐ คน กิจกรรมหลักใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันละ ๕ เวลา และละหมาดวันศุกร์ ปัจจุบันมีนายตอเฮ สาเมาะ ดำรงตำแหน่งอิหม่..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกำปงตาโก๊ะ
มัสยิดกำปงตาโก๊ะ

มัสยิดกำปงตาโก๊ะ ตั้งอยู่ถนนคชรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ทะเบียนเลขที่ ๓๕๔/๒๕๒๑ มัสยิดกำปงตาโก๊ะสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ มีการเรียนการสอนคัมภีร์อัลกรุอานและยังใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดกำปงตาโก๊ะ โดยมีการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ปัจจุบันนายมามะ กูโน ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส
มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส

มัสยิดกลาง ประจำจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่บ้านบางนรา ก่อนถึงหาดนราทัศน์ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม มัสยิดกลางนราธิวาสนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น มีลักษณะประยุกต์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ากับศิลปะนิยมดั้งเดิมอย่างเหมาะเจาะงดงาม ชั้นล่างจะเป็นห้องประชุมใหญ่ ห้องละหมาดอยู่ชั้น 2 และชั้น 3..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยูมอียะห์ บ้านบางนราฯ
มัสยิดยูมอียะห์ บ้านบางนราฯ

มัสยิดยุมอียะห์ ตั้งอยู่ที่ถ.พิชิตบำรุง อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๐๐๐ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองห่างจากศาลากลางเก่าขึ้นไปทางถนนพิชิตบำรุงก่อนถึงหอนาฬิกาเล็กน้อย เป็นมัสยิดไม้แบบสุมาตรา สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ๒๕๑๘ เป็นมัสยิดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาสและเป็นที่ตั้งของสุเหร่าเจ้าเมืองเก่า คือ นรายาภูผาภักดี ตามปกติมัสยิดกลางจังหวัดจะมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่นอกจากมัสยิดนี้ค่อนข้างแคบจึงได้มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นบริเวณปากแม่น้ำบางนรา อย่างไรก็ตามประชาชนในนั้นก็ยังคงเลื่อมใสศรัทธ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com