ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

การคมนาคม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag ตำบลขนอม
ตำบลขนอม

- ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย 1. ถนนสายขนอม - สิชล (4014 ) 2. ถนนสายขนอม - ดอนสัก (4012 ) 3. ถนนสายขนอม - หาดคอเขา - หาดบ้านเปร็ด (4232 ) 4. ถนนสายสี่แยกขนอม - หาดในเพลา 5. ถนนสายสี่แยกขนอม - หาดหน้าด่าน 6. ถนนสายบ้านท่าน้อย - บ้านวัดท่าสำเภา 7. ถนนสายพังมะพร้าว 8. ถนนสายเจดีย์หลวง - ถนนคอนกรีต จำนวน 4 สาย 1. ถนนสายกระดังงา - นาใน 2. ถนนสายบ้านวัดใน 3. ถนนสายชุมสายโทรศัพท์ 4. ถนนสายวัดเขาขนอม - ถนนลูกรัง เป็นถนนในหมู่บ้าน จำนวน 15 สายดังนั้นเส้นทางหลักเริ่มต้นจากจุดที่ว่าการอำเภอขนอม คือ1.ตลาดสี่แยก ม..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com