ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

การคมนาคม ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag ตำบลการะเกด
ตำบลการะเกด

- รถยนต์ จากจังหวัดนครราชศรีธรรมราช ไปตามทางหลวงแผ่นดิน สายเพชรเกษม ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าสู่อำเภอเชียรใหญ ผ่านสี่แยกบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เข้าสู่ตำบลการะเกด โดยมีแม่น้ำเชียรใหญ่ กั้นเขตแดนระหว่าง ตำบลการะเกด และตำบลแม่เจ้าอยู่หัว รวมระยะทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 45 กิโลเมตร- รถยนต์จาก ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ เขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ถึงตำบลการะเกดประมาณ 14 กิโลเมตร..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com