ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
tag ตลาดเก่าเล่าเรื่อง...ชมเมืองสงขลา
ตลาดเก่าเล่าเรื่อง...ชมเมืองสงขลา

              คู่หูเดินทางฉบับนี้พาท่านผู้อ่านเดินทางมาไกลถึงจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยอดีต เพราะมีภูมิประเทศติดกับทะเล จึงเป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญของภาคใต้ อีกทั้งยังมีทะเลสาบสงขลาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิด สงขลาเป็นจังหวัดที่มีประวัติยาวนาน เป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ตามประวัติมีการจดบันทึกเรื่องราวของจังหวัดสงขลาตั้ง ปี พ.ศ.1993 โดยมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ ขวานหิน และเครื่องมือโบราณมากมาย     ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com