ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
tag 1 วันในตัวเมืองระนอง กิน เที่ยว ที่ไหนดี
1 วันในตัวเมืองระนอง กิน เที่ยว ที่ไหนดี

โปรแกรมท่องเที่ยวตามทริป07.00 น. ถึงระนองรับประทานอาหารเช้าที่ร้านบังกี08.00 น. ไปบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริณ09.00 น. แวะไหว้พ่อท่านคล้ายที่วัดหาดส้มแป้น10.00 น. แวะไปชมระนองแคนยอน11.00 น. แวะไปบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง ต่อด้วยภูเขาหญ้า13.00 น. เข้ามาในตัวเมืองทานอาหารกลางวันที่ร้านถอดรองเท้า14.00 น. ไปต่อยังวัดวารีบรรพต17.00 น. เดินเล่นที่พระราชวังรัตนรังสรรค์โดยส่วนใหญ่จุดหมายหลักของการมาเที่ยวจังหวัดระนองจะอยู่ที่เกาะพยาม  เกาะสอง หรือไม่ก็อุทยานแห่งชาติแหลมสน แต่ก่อนที่จะไปยังจุดหมายหลักเหล่านั้น เ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com