ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tag เส้นทางนราธิวาส – ปัตตานี เลียบทะเล
เส้นทางนราธิวาส – ปัตตานี เลียบทะเล

เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และเส้นทางขับรถเที่ยวเชื่อมทั้ง 5 จังหวัด - เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag เมืองนราธิวาส-สุไหงโกลก-สุคีริน (หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12)
เมืองนราธิวาส-สุไหงโกลก-สุคีริน (หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12)

เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และเส้นทางขับรถเที่ยวเชื่อมทั้ง 5 จังหวัด - เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ..

 

อ่านต่อ

tag นราธิวาส –รัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย)
นราธิวาส –รัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย)

เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และเส้นทางขับรถเที่ยวเชื่อมทั้ง 5 จังหวัด - เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag เส้นทางอารยธรรมลังกาสุกะ (ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส)
เส้นทางอารยธรรมลังกาสุกะ (ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส)

เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และเส้นทางขับรถเที่ยวเชื่อมทั้ง 5 จังหวัด - เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag เชื่อมแดนใต้ไหว้พระ 2 แผ่นดิน (นราธิวาส-รัฐกลันตัน)
เชื่อมแดนใต้ไหว้พระ 2 แผ่นดิน (นราธิวาส-รัฐกลันตัน)


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com