ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
tag ทัวร์เกาะตาชัยและสิมิลัน 2 วัน 1 คืน
ทัวร์เกาะตาชัยและสิมิลัน 2 วัน 1 คืน

กิจกรรม : ทัวร์เกาะตาชัยและสิมิลัน เที่ยวเกาะตาชัยและสิมิลัน ดำน้ำตื้น ชมปะการัง ดูปูไก่ เที่ยวเกาะสิมิลัน เกาะแปด เกาะเก้า ทัวร์เกาะตาชัยและสิมิลันราคาประหยัดทัวร์เกาะตาชัยและสิมิลัน 2 วัน 1 คืน (วันแรก)xx.xx น. รถรับจากโรงแรมที่พัก โดยรถปรับอากาศ ไปยังท่าเรือทับละมุ จ.พังงา (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)08.00 น. ถึงท่าเรือทับละมุ จ. พังงา เพื่อเช็คอิน และรับอุปกรณ์ พร้อมทั้งบริการ อาหารเช้า (ชา กาแฟ ขนมปัง) บริการฝากกระเป๋า พร้อมกับเลือกรับอุปกรณ์ดำน้ำ08.30 น. ออกเดินทางจากที่ท่าเรือส่วนตัว ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com