ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล   
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว   
tag พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตรัง “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรัง "พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี" เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา ชาวกันตังและเทศบาลเมืองกันตัง เห็นว่าบ้านหลังนี้คือหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรรักษาไว้คู่เมืองตรัง จึงคิดจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิต และผลงานของพระยารัษฎาฯ ให้ชาวตรังได้ศึกษา จดจำ โดยได้ขออนุญาตใช้เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึ..

 

อ่านต่อ

tag แหลมจองถนน
แหลมจองถนน

แหลมจองถนนหมู่บ้านประมงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง และสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า เนื่องจากคุณจะได้สัมผัสภาพของหมู่บ้านอันสงบงามที่มีกลุ่มบ้านเรือนแลดูคลาสสิก ยื่น ล้ำเข้าไปในทะเลสาบสงขลา กลายเป็นจุดชมทัศนียภาพสวยงามจับตาอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบฯ และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่น่าตรึงตราตรึงใจ แน่นอนว่า “วิถีชีวิตชาวประมง” คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้สัมผัสเมื่อมาเยือนที่แห่งนี้ แม้ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพประมงในลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลาจะลดน้อยลงเ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com