ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวกลางคืน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
tag แหลมสมิหลา ( Laem Samila )
แหลมสมิหลา ( Laem Samila )

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสดเทศบาล) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่มรื่น รูปปั้นหนูแมว และรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา  โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อนยามเย็นเมี่อมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหลา ที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า “มีพ่อค้าชาวจีนผู้หนึ่งคุมเรือสำเภาเดินทางมาค้าขายระหว่างจีนกับสงขลาเป็นประจำ วันหนึ่งพ่อค้าผู้นี้ได้ซื้อหมากับแมวลงเรือไปเมืองจีนด้วย หมากับแมวอยู่..

 

อ่านต่อ

tag วัดชัยมงคล ( Wat Chai Mongkol )
วัดชัยมงคล ( Wat Chai Mongkol )

วัดชัยมงคล เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา ภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์กระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดชัยมงคล จะสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อน ๆ และคุณคณิศรแสงรัตน์ (อดีตพระครูประภัสสรวินัยกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล) ได้ความว่าวัดนี้พระอาจารย์ชัย พระภิกษุชาว กลันตันเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อราวปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2394 โดยคุณคณิศร แส..

 

อ่านต่อ

tag วัดหัวป้อมใน ( Wat Hua Pom Nai )
วัดหัวป้อมใน ( Wat Hua Pom Nai )

วัดหัวป้อมใน ตั้งอยู่เลขที่ 112 บ้านหัวป้อม ถนนรามวิถี หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด 10 ไร่ 65.1 ตารางวา วัดหัวป้อมใน สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2315 ที่ได้นามอย่างนั้น เนื่องจากมีวัดหัวป้อมนอก ตั้งอยู่ตรงข้าม มีทางรถไฟผ่านกั้นกลางระหว่างวัดทั้งสองวัด เดิมเป็นวัดเดียวกัน มีนามว่า วัดหัวป้อม เพราะตั้งอยู่ตรงมุมกำแพงเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวัดถูกแบ่งแยกเป็นสองวัดแล้ว ได้เรียกว่า วัดศรีษะป้อมใน แต่ประชาชนไม่นิยมเรียก ต่อมาจ..

 

อ่านต่อ

tag วัดดอนแย้ ( Wat Don Yae )
วัดดอนแย้  ( Wat Don Yae )

วัดดอนแย้  อยู่เลขที่ ๑๐๘ บ้านดอนแย้ ถนนไทรบุรี หมู่ที่๗ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต บริเวณวัดกว้าง ๘๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร มีกำแพงล้อมรอบพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร โครงสร้างคอนกรีตผสมไม้ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร บูรณะ พ.ศ. ๒๕๐๓ โครงสร้างคอนกรีตกุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง ก่ออิฐถื..

 

อ่านต่อ

tag วัดยางทอง ( Wat Yangthong )
วัดยางทอง ( Wat Yangthong )

วัดยางทอง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑ ถนนนางงาม ในเขตเทศบาลนครสงขลา ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือ ติดถนนสงขลาบุรี ซึ่งมีสถานีดับเพลิงของเทศบาลอยู่ฝั่งตรงข้ามทิศใต้ ติดด้านหลังบ้านเรือนของชาวบ้านริมถนนยะหริ่งทิศตะวันออก ติดถนนนางงามทิศตะวันตก ติดด้านหลังบ้านเรือนของชาวบ้านริมถนนนครในวัดยางทอง เป็นที่ตั้งของ บ่อยาง ซึ่งเป็นชื่อท้องถิ่นของที่ตั้งเมืองสงขลา ส่วนจะสร้างขึ้นเมื่อไหร่นั้นไม่ปรากฎหลักฐาน สืบได้แต่เพียงเค้าเงื่อนจากพงศาวดารเมืองสงขลาว่า ในราชการที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสิ..

 

อ่านต่อ

tag วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ( Wat Matchimawat or Wat Klang )
วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)  ( Wat Matchimawat or Wat Klang )

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อยู่ที่ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา วัดนี้เป็นวัดโบราณอายุประมาณ 400 ปี เดิมเรียกว่าวัดยายศรีจันทร์ เพราะกล่าวกันว่ายายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมามีผู้สร้างวัดเลียบ ทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ ทางทิศใต้ชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า วัดกลาง มาจนถึงทุกวันนี้ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดมัชฌิมาวาส โดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสคราวเสด็จเมืองสงขลาเมื่อพ.ศ. 2431นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑ์..

 

อ่านต่อ

tag วัดโพธิ์ปฐมาวาส ( Wat Phophatamawas )
วัดโพธิ์ปฐมาวาส ( Wat Phophatamawas )

วัดโพธิ์ปฐมาวาส ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่วัดโพธิ์ปฐมาวาสมีเจดีย์ที่สำคัญอยู่สามเจดีย์ เจดีย์แรกบรรจุพระธาตุพระอรหันต์ เจดีย์ที่สองบรรจุพระธรรม และเจดีย์ที่สามบรรจุพระพุทธรูป นอกจากเจดีย์แล้ว ก็ยังมีหอระฆัง ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรป และภายในอุโบสถมีพระประธานประดิษฐานอยู่ด้านใน และจิตรกรรมฝาผนังที่มีทั้งปริศนาธรรมและที่เล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ของ ชาวสงขลาตั้งแต่สมัยก่อน วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตั้งอยู่ที่ 236 หมู่ที่ 12 บ้านบ่อยาง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา..

 

อ่านต่อ

tag สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (สงขลาอะควาเรี่ยม) ( Songkhla Aquarium )
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (สงขลาอะควาเรี่ยม) ( Songkhla Aquarium )

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ตั้งอยู่บริเวณ ปลายแหลมสนอ่อน เป็นโครงการที่ดําเนินการก่อสร้างใน ปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศทางน้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด มีเนื้อที่รวม ประมาณ 7.5 ไร่ ตัวอาคารมีเนื้อที่ 2 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนน้ำจืด เป็นการจําลองน้ำตกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และการแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด ส่วนน้ำกร่อย เป็นการจําลองระบบนิเวศของน้ำ เช่น ป่าชายเลน พืช และสัตว์ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน  ส่วนน้ำเค็ม..

 

อ่านต่อ

tag แหลมสนอ่อน ( Laem Son On )
แหลมสนอ่อน  ( Laem Son On )

แหลมสนอ่อน  อยู่บริเวณแหลมสมิหลา ร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเล บริเวณปลายแหลมเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดสงขลา ได้ แก่ผู้ประกอบอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับการปกครองร่วมกับกองทัพเรือ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2530 เพื่อให้ชาวเรือได้สักการบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล  จากแหลมสนอ่อน สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสงขลา และมองเห็นเกาะหนู ได้ใกล้และชัดที่สุด รอบ ๆ บริเวณมีที่นั่งพักผ่อนยามเย็นสําหรับประชาชนนอกจากนั้นเมื่อปี..

 

อ่านต่อ

tag เขาตังกวน ( Tang Kuan Hill )
เขาตังกวน ( Tang Kuan Hill )

เขาตังกวน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.สงขลา  เป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมือง สงขลาซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี(อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต ) โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2 3 4 5

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com