ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
tag สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)
สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)

สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก) อยู่ถนนพิพิธภักดี มีเนื้อที่ 80 ไร่ เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชาธาร" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2511  ภายในสวนสาธารณะมีสระน้ำ ศาลากลางน้ำ รูปปั้นสัตว์ชนิดต่าง ๆ สนามเด็กเล่น สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ล่าสุดเทศบาลนครยะลาได้สร้างสวนน้ำ เพื่อให้เยาวชนได้มาว่ายน้ำออกกำลังกายกันด้วย..

 

อ่านต่อ

tag สวนศรีเมือง
สวนศรีเมือง

เทศบาลนครยะลาได้รับเงินงบประมาณอุดหนุน (กระตุ้นเศรษฐกิจ) จากรัฐบาล จำนวน 99 ล้านบาท ในปี 2545 เพื่อปรับปรุงก่อสร้างคันกั้นน้ำและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปัตตานี จากบริเวณตลาดเมืองใหม่ถึงบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้ชาวยะลามีสวนสาธารณะแห่งใหม่ล่าสุดต้อนรับปี 2546 เริ่มตั้งแต่พื้นที่บริเวณอาคารคิวจอดรถรวมของเทศบาลใกล้ตลาดเมืองใหม่ที่มีพื้นที่ ลานสำหรับจัดกิจกรรมมีน้ำพุ ลานนั่งชมการแสดง จุดสำหรับจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สนามเด็กเล่น ลานจอดรถบริเวณริมน้ำ จุดนี้มีบ..

 

อ่านต่อ

tag สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)

สวนขวัญเมือง อยู่ที่ถนนเทศบาล 1 ห่างจากศาลหลักเมืองยะลาประมาณ 300 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 207 ไร่ จัดให้เป็นสนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง จุดเด่นอยู่ที่สระำน้ำใหญ่เนื้อที่ 69 ไร่ ซึ่งเทศบาลเมืองยะลาได้ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเป็นหาดทราย และทิวสนจำลองทัศนียภาพของหาดทรายชายทะเลมาไว้ให้ชาวเมืองได้พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากจังหวัดยะลาไม่มีพื้นที่ติดต่อกับชายทะเล นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดกิจกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง มีสนามแข่งขันนกเขาชวาเสียงที่ใหญ่และ..

 

อ่านต่อ

tag ศาลหลักเมืองยะลา
ศาลหลักเมืองยะลา

ตั้งอยู่ถนนพิพิธภักดี หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมืองให้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2505 ภายในศาลประดิษฐานยอดเสาหลักเมือง ซึ่งสร้างด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์สูง 50 เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน 53 นิ้ว ที่ปลายยอด 36 นิ้ว พระเศียรยอดเสาเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์ และเปลวไฟ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ ร่มรื่น สวยงาม และจะมีการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม ทุกปี ศาลหลักเมืองยะลา ตั้งอยู่ในกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด เป..

 

อ่านต่อ

tag วัดพุทธภูมิ
วัดพุทธภูมิ

 วัดพุทธภูมิ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านชุมนุมชน มีเสนาสนะเป็นอาคารถาวรส่วนมาก ด้านหน้าพระอุโบสถพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ ทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จมาประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๒ และได้ลงพระปรมาภิไธยไว้ในศิลาอ่อนประดิษฐานไว้ในผนังพระอุโบสถเมื่อันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุด..

 

อ่านต่อ

tag วัดเมืองยะลา
วัดเมืองยะลา

วัดเมืองยะลา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๕๑ งาน ๑๒ ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ และได้ประกาศให้จัดตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยมีพระมหาฉิ้น โชติโกตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาในขณะนั้น ปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ชั้นพระราชาคณะที่พระธรรมสิทธิมงคล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ..

 

อ่านต่อ

tag สวนสาธารณะบ้านร่ม
สวนสาธารณะบ้านร่ม

สวนสาธารณะบ้านร่ม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมน้ำบ้านสะเตง สร้างความสดชื่นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วยสีเขียวจากต้นไม้ที่ให้ความรู้สึกร่มรื่น และศาลาริมน้ำรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งพักผ่อนรับลมริมแม่น้ำที่พัดผ่านเย็นสบาย เป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะใจกลางเมืองของเทศบาลนครยะลา(ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.yalacity.go.th)..

 

อ่านต่อ

tag โคลิเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ยะลา
โคลิเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ยะลา

ที่อยู่  505 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง  95000 โทรศัพท์ 0-7322-8274-5เวลาทำการ จันทร์ - อา. : 10:00 - 20:00(ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.yellowpages.co.th/songkhla-city/th/content/pages/market_03212013_s.aspx)..

 

อ่านต่อ

tag สวนขวัญเมือง
สวนขวัญเมือง

ประวัติความเป็นมาสวนขวัญเมืองเป็นสวนสาธารณะกลางขนาดใหญ่ที่เป็นเสมือนศูนย์กลางการพักผ่อนของชาวยะลา ประกอบด้วยทะเลสาบจำลองตกแต่งทัศนียภาพของชายทะเล โขดหิน ทิวสนและหาดทราย มีอาณาเขตที่กว้างขวางและประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ สนามเด็กเล่น สนามแสดงนกเขาชวาในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งอยู่ใจกลางกับตัวเมือง..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com