ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
tag วัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห

วัดชลธาราสิงเห นอกจากจะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแตกต่างจากที่อื่นแล้ว ยังเป็นวัดที่มีความสำคัญ กับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นอย่างมาก โดยเมื่อครั้งอังกฤษได้มลายูเป็นเมืองขึ้นนั้น ไทยต้องยอมเสียดินแดนให้แก่อังกฤษไปแล้วถึง 4 รัฐ คือ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรีและปะลิส พร้อมด้วยหมู่เกาะใกล้เคียง  อีกทั้งยังได้มีการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับมลายู  ซึ่งอังกฤษพยายามจะรวมนราธิวาสไว้ในเขตมลายูด้วย แต่ไทยได้ยกเอาวัดชลธาราสิงเหซึ่งเป็นวัดไทยมาเป็นข้ออ้าง มีผลให้ดินแดนแห่งนี้ไม่ต้องผนวกเข้ากั..

 

อ่านต่อ

tag เกาะยาว
เกาะยาว

เกาะยาว ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดชลธาราสิงเห จากสี่แยกตลาดอำเภอตากใบเลยไปยังแม่น้ำตากใบ มีสะพานไม้ชื่อ “สะพานคอย 100 ปี” ยาว 345 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำตากใบไปยังเกาะยาว ซึ่งทางด้านตะวันออกของเกาะจะติดกับทะเล มีหาดทรายละเอียดสีน้ำตาล บรรยากาศสงบงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมุสลิมประกอบอาชีพประมงและสวนมะพร้าว..

 

อ่านต่อ

tag ด่านตาบา (ด่านตากใบ)
ด่านตาบา (ด่านตากใบ)

ด่านตาบา (ด่านตากใบ) ตั้งอยู่ที่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อยู่ห่างจากตัวอำเภอตากใบราว ๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข ๔๐๘๔ (อำเภอเมือง-อำเภอตากใบ) เป็นช่องทางการท่องเที่ยวและค้าขายระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย อีกแห่งหนึ่งนอกจากด่านสุไหงโกลก ผู้ที่จะข้ามไปซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษี ด่านศุลกากรเพนกาลันกูโป ของประเทศมาเลเซีย สามารถข้ามไปได้เลยแบบเช้าไป-เย็นกลับ แต่หากจะข้ามไปนานกว่านั้น สามารถขอใบผ่านแดน แบบ ๓ เดือน เข้า-ออกครั้งเดียวได้ โดยต้องเตรียมคำร้องจากสำนักงานอำเภอที่ตัวเองมีชื่อในทะเบียนบ้า..

 

อ่านต่อ

tag ตลาดชายแดนตาบา
ตลาดชายแดนตาบา

ตลาดตาบา ตั้งอยู่ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสินค้าจำหน่ายมากมาย ปัจจุบัน เทศบาลได้ปรับปรุงก่อสร้างล็อกขายของขนาด ๙ ตร.ม. จำนวน ๑๖๕ ล็อก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในอนาคตจะส่งเสริมให้ตลาดตาบา เป็นศูนย์กลางการค้าขายผลไม้ และสินค้าอื่นที่สำคัญต่อไป..

 

อ่านต่อ

tag สวนสาธารณะหาดเสด็จ
สวนสาธารณะหาดเสด็จ

สวนสาธารณะหาดเสด็จ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากใบประมาณ 4 กิโลเมตร ถนนตากใบ - ตาบา  แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนอีก500 เมตร หาดเสด็จมีหาดทรายสวยงามตามธรรมชาติ สวนสาธารณะ สวนหย่อม ศาลาสำหรับพักผ่อนรูปทรงสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง  ในบริเวณใกล้เคียงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม..

 

อ่านต่อ

tag วัดธารากร
วัดธารากร

วัดธารากรหรือวัดบางน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กอสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๐ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตำบลเจ๊ะเหามกว่า ๒๐๐ ปี ปัจจุบันพระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด ภายในวัดมีอุโบสถสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับการขึ้นทะเบียบเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒..

 

อ่านต่อ

tag กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ (พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห)
กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ (พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห)

กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ ( พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห) ตั้งอยู่วัดชลธาราสิงเห หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ ( พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผา หลังคากุฏิเป็นหลังคาซ้อนกันหลายๆชั้น ตรงยอดหลังคาและปลายมุมหลังคาทำเป็นรูปหัวนาคหรือหางหงส์ ภายในกุฏิตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม เช่น บริเวณหน้าบันเป็นภาพพุทธประวัติตอนปรินิพาน บานประตูเป็นภาพทวารบาล ฝ้าเพดานตกแต่งด้วยรุปนพระอาทิตย์ พระจันทร์ และเทวดา เป็..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบ
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบ

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบ เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของอำเภอตากใบ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบเป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ ที่เป็นวิถีชีวิตของคนโบราณพื้นที่ที่มีอายุนับร้อยปี ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบตั้งอยู่ที่ โรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๘๑๑๘๗ โทรสาร ๐๗๓-๕๘๑๑๘๖ เว็บไซต์ http://www.takbaischool.ac.th เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนตากใบเป็นที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและเรื่องราวเกี..

 

อ่านต่อ

tag เกาะยาว นราธิวาส สะพานคอย 100 ปี
เกาะยาว นราธิวาส สะพานคอย 100 ปี

เกาะยาว นราธิวาส อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กม. จากสี่แยกตลาดตากใบเลยไปยังแม่น้ำตากใบ มีสะพานไม้ชื่อ  สะพานคอย 100 ปี  ยาว 345 เมตร ป็นสะพานไม้ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำตากใบไปยัง  เกาะยาว ​ ซึ่งทางด้านตะวันออกของเกาะยาว จะติดกับทะเล มีหาดทรายละเอียดสีขาวสวยงาม สามารถเล่นน้ำได้ ซึ่ง ทางด้านตะวันออกของเกาะจะติดกับทะเล มีหาดทรายละเอียดสีน้ำตาล บรรยากาศสงบทำไมถึงต้องเรียกว่า  สะพานคอย 100 ปี เพราะสมัยก่อนเกาะยาวซึ่งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอตากใบ ฝั่งด้านหนึ่งติดกับทะเลอ่าวไทย ส่วนอีกฝ..

 

อ่านต่อ

tag ตลาดน้ำสะพานร้อยปี ตากใบ
ตลาดน้ำสะพานร้อยปี ตากใบ

ตลาดน้ำตากใบ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 วันเปิดงานมีคนร่วมเป็นจำนวนมาก และเป็นจุดที่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวว่าเป็น “แสงแรกที่ตากใบ” หมายถึงเป็นพื้นที่แรกที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนอำเภออื่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นตลาดน้ำตากใบก็เปิดทุกเสาร์-อาทิตย์ มีร้านรวงเปิดขายทั้งของกินและของฝาก ด้านหนึ่งของตลาดมีลานเอนกประสงค์ ปูพื้นอย่างดี มีศาลานั่งพักผ่อนหลายหลัง ม้านั่งอีกหายตัว ทางเดินทอดยาวไปตามชายฝั่งแม่น้ำให้ได้ใกล้ชิดสูดไอละอองน้ำอย่างเต็มที่ หากยังมีการต่อเต..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com