ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
tag พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง
พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง

ใช้ศาลาพุทธสุวรรณนิมิต เป็นอาคารจัดแสดง หลวงพ่อฝรั่งเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้รับบริจาคของเป็นจำนวนมาก ท่านจึงคิดที่จะทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นของที่จัดแสดงจะเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนรอบวัด..

 

อ่านต่อ

tag หลักเมืองถลางเมืองใหม่
หลักเมืองถลางเมืองใหม่

เป็นที่ราบอยู่ใกล้บ้านเอกชนสภาพศาลา มุงหลังคากระเบื้อง 2 ชั้น สร้างเป็นมุข 4 ด้านแต่ละหน้าบัน จะมีประติมากรรมลวดลายแบบไทย ๆ สีขาวพื้นหน้าบันสี่แดง เสาใช้หินขัด มีรั้วกั้นเป็นระยะ มีทางเดินทั้ง 4 ทิศพื้นศาลายกระดับขึ้นจากดิน 3 ชั้น ส่วนฐานเสหลักเมืองมีแท่งซิเมนต์สูง 50 ซม. ขนาด 2*2 เมตร ทางด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันตก ทางเดินเท้าปูด้วยหินอ่อนเสาหลักสูง 150 ซม. ปลายสุดติดทองคำเปลว ต่ำลงมาอีกก็มีทองคำเปลว มีผ้าสีต่าง ๆ กว่า 100 ผืน มีพวงมาลัยทั้งสดและแห้งแขวนมากกว่า 20 พวง พวงมาลัยเทียมล้อมรอบฐานเสาเ..

 

อ่านต่อ

tag อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

โคกพม่า เป็นพื้นที่สมรภูมิในสงครามระหว่างทัพทหารพม่ากับทัพของท่านผู้หญิงจัน คุณมุก เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๘ สมัยสงครามเก้าทัพ กองทัพพม่ายกทัพมาตีเมืองไทย ตอนเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งปรากฎตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกว่า ทัพถลางชนะกองทัพพม่า เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๓๒๘ ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำเป็นอนุสรณ์สถานชนะศึก อีกทั้งใช้พื้นที่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบนเส้นทางประวัติศาสตร์เป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนจัดกิจกรรม สด..

 

อ่านต่อ

tag  อุทยานประวัติศาสตร์ถลางชนะศึก
 อุทยานประวัติศาสตร์ถลางชนะศึก

สถานที่ตั้งอยู่เดิมเรียกกันว่า " นาหลวง " ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ราบ มีสภาพเป็นทุ่งนามีต้นตาลอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ประมาณ 96 ไร่ สถานที่ตั้งอยู่เดิมเรียกกันว่า " นาหลวง " ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ราบ มีสภาพเป็นทุ่งนามีต้นตาลอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ประมาณ 96 ไร่ เดิมนั้น เป็นที่นา ของเจ้าเมือง..

 

อ่านต่อ

tag พระพุทธมณีศรีถลาง
พระพุทธมณีศรีถลาง

พระพุทธมณีศรีถลาง (นามพระราชทาน) ประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วงโกมารภัจจ์ หล่อด้วยดีบุกผสม ขนาดหน้าตัก 109 นิ้ว ปางคันธราช หรือปางประทานฝน จึงประทับอยู่นอกวิหาร ใต้ต้นโพธิ์ สมเด็จฯพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเทดีบุกหล่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ ณ มงคลฤกษ์ ๑๐.๕๐ น..

 

อ่านต่อ

tag วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน)
วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน)

สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วย - โบสถ์เก่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2414 หลังคากระเบื้อง ปลายสุดยกเป็นช่อฟ้า มีใบระกาประดับอยู่มุมทั้งสี่ด้าน ด้านหน้าบันมีภาพจิตกรรมแต่สีจางไปมากแล้วต่อมามีการบูรณะทาสีโบสถ์และทาสีหลังคาบางส่วน ปูพื้นด้วยหิน เมื่อได้ต่อเติมด้านหลังของโบสถ์เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปไว้อีกด้านหนึ่งของโบสถ์ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปโบราณกว่า 10 องค์มีพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ - หอระฆัง อายุกว่า 10 ปี หลังคาสร้างด้วยซิเมนต์ - กุฏิทรงไทย มีอายุประมาณ 100 ปี หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝากั้นด้วยไม้กระดานใต้ถ..

 

อ่านต่อ

tag วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง

วัดพระนางสร้างหรือวัดบ้านเคียน ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระนางสร้าง หรือวัดนางสร้าง สร้างขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏ แต่จากการพิจารณารูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมมากมายในวัด น่าจะสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น..

 

อ่านต่อ

tag วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง

ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเทพกระษัตรี ถึงสี่แยกอำเภอถลาง วัดจะตั้งอยู่ทางด้านซ้าย เป็นวัดประจำอำเภอถลาง เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลาง ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเทพกระษัตรี ถึงสี่แยกอำเภอถลาง วัดจะตั้งอยู่ทางด้านซ้าย เป็นวัดประจำอำเภอถลาง เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลางที่สำคัญแห่งหนึ่..

 

อ่านต่อ

tag วัดม่วงโกมารภัจจ์
วัดม่วงโกมารภัจจ์

วัดม่วงโกมารภัจจ์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเหรียง ตำบลเทพกระษัตรี ในเขตอำเภอถลางเป็นวัดร้างอยู่ในความควบคุมดูแลของวัดพระนางสร้าง มีพระพุทธรูปปูนปั้นครึ่งท่อนเศียรชำรุด ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของพระภิกษุ สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมามรณภาพที่วัดแห่งนี้ยังคงสถิตคอยดูแลปกป้องวัด และมีวิญญาณของหลวงปู่ทองสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปครึ่งองค์ ใกล้พระพุทธรูปเคยมีต้นทึงและต้นทัง ซึ่งลายแทงวัดม่วงโกมารภัจจ์ กล่าวถึงมีความว่า “ระหว่างต้นทึงต้นทัง เป็นที่ฝังสมบัติ” ชาวบ้านยังเชื่ออีกว่า วัดม่วงโกมารภัจจ์เคยเป็นวัดก่อนสมัยท้าวเทพก..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์
มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ ชื่อไทย นาส้มปอย ทะเบียนเลขที่ 41 วันจดทะเบียน 1999-04-20 อายุมัสยิด 12 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ 154 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร จดทะเบียนเลขที่ 41 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2542 มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2 3

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com