ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag อุโบสถวัดคูหา
อุโบสถวัดคูหา

อุโบสถวุดคูหาสร้างรูปแบบสมัยลักษณะของแหล่งศิลปกรรม อยุธยาระยะกลาง รูปแบบของโรงอุโบสถก็ต่างไปจากระยะแรก คือการสร้างอุโบสถให้ใขนาดใหญ่และยาวถึง ๑๑ ห้อง มีแผนผังพื้นรูปยาวรี ด้านหน้าอุโบสถหันไปทางทิศตะวันออก ยกพื้นูงขึ้นจากระดับดิน ๒ เมตร ก่อปูนชักลาดบัว และหน้ากระดานเป็นฐานเท้าสิงห์ วัดทำเอวขัณฑ์รอบอาคาร ฝาผนังก่ออิฐถือปูน บานประตูติดกรอบประตูก่ออิฐถือปูนทำเป็นซุ้ม มีเสาปลายเสาปั่นเป็นบัวทรง “บัวแย้ม”เครื่องบนหลังคาใช้ไม้ก่อสร้างค้ำยันประตูหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบกาบไผ่หรือกระเบื้องกบ หน้าบ..

 

อ่านต่อ

tag ถ้ำคูหา
ถ้ำคูหา

ถ้ำคูหา  ตั้งอยู่ภายในวัดคูหา หมู่ที่ 1 บ้านหนองยอตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า วัดคูหา ตัวถ้ำและวัดอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาถ้ำคูหา เป็นถ้ำบนเขาหินปูนลูกโดดขนาดเล็ก มีขนาดกว้าง 8 เมตร ด้านหน้ามีเพดานสูงจากพื้นถ้ำประมาณ 10 เมตร และลึกประมาณ 20 เมตรภายในถ้ำเปรียบเสมือนวิหารที่ประดิษฐ์พระพุทธรูปสำคัญภายในถ้ำเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ประจำวัดสืบต่อมาหลายยุคหลายสมัย เป็นพระพุทธไสยาสน์ปูนปั้นลงรักปิดทองเป็นพระประธานยาวประม..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com