ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag ถ้ำเบื้องแบบ
ถ้ำเบื้องแบบ

ถ้ำเบื้องแบบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านเบื้องแบบ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะและสภาพแหล่ง เป็นถ้ำและเพิงผาในภูเขาหินปูนลูกโดดสูงประมาณ 50 เมตร ล้อมรอบด้วยที่ราบเป็นพื้นที่เพาะปลูก มีสำนักสงฆ์ และบ้านเรือนราษฎร โพรงถ้ำและเพิงผาที่พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ มี 3 แหล่ง คือ ถ้ำบน เป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่สุด ถ้ำล่าง และถ้ำหลังเขา กรมศิลปากรได้ขุดค้น เมื่อ พ.ศ.2525-2526 พบหลักฐานการอยู่อาศัย 2 ช่วงสมัย จากร่องรอยการทับถมของช้้นดินและโบราณวัตถุที่พบ ชั้นผิวหน้าดินพบหลักฐานของสมัประวั..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com