ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวกลางคืน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
tag เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ถึงประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ถึงประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่มีความผสมผสานกันระหว่าง 3 ศาสนา มีการเที่ยวชมวัดวาอาราม มัสยิดและศาลเจ้า   โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมืองเก่า(Old Town)จังหวัดสงขลา City Tour ที่จังหวัดสตูล  เชื่อมต่อไปเที่ยวชมวัดเก่าแก่ และชมมัสยิดที่มีอายุกว่าร้อยปีของจังหวัดปัตตานี จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และไปชมเมืองเก่าที่เมืองปินัง เมืองมะละกา ของประเทศมาเลเซีย และเมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้กรอบความร่ว..

 

อ่านต่อ

tag โปรแกรมที่ 2 สงขลา City Tour (one day trip)
โปรแกรมที่ 2 สงขลา City Tour (one day trip)

โปรแกรมที่ 2 สงขลา City Tour (one day trip) 08.00 น. เดินทางจากที่พักหาดใหญ่หรือสงขลาไปย่านเมืองเก่าสงขลา กิจกรรม city tour เริ่มจากพิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ เรื่องราวประวัติศาสตร์พลเอกาเปรม ติณสูลานนท์ กำแพงเมืองเก่า ประวัติการตั้งเมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนี่ยลสไตล์ ที่ถนนนครนอก นครในเที่ยวชมจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสเลือกชิมขนมและอาหารพื้นถิ่นที่ และเลือกซื้อของที่ระลึกที่ถนนนางงาม 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13.00 น...

 

อ่านต่อ

tag โปรแกรมที่ 3 เส้นทางมนต์เสน่ห์คาบสมุทรสทิงพระ
โปรแกรมที่ 3 เส้นทางมนต์เสน่ห์คาบสมุทรสทิงพระ

โปรแกรมที่ 3 เส้นทางมนต์เสน่ห์คาบสมุทรสทิงพระวันที่ 1 เกาะยอ08.00 น. เดินทางจากที่พักหาดใหญ่/สงขลาไปสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง ชมหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรม และเดินป่าศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ข้ามสะพานเปรม ติณสูลานนท์ชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบสงขลา สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ที่วัดแหลมพ้อเกาะยอเที่ยวชมสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยปักษ์ใต้ที่วัดท้ายยอชมการเลี้ยงปลาในกระชังและการทอผ้าเกาะยอของกลุ่มแม่บ้าน เลือกซื้ออาหารทะเลแห้งที่ตลาดริมทางเกาะย..

 

อ่านต่อ

tag เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน 1 คืน....เที่ยวปัตตานี” โปรแกรม “เยือนถิ่นอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ...ปัตตานี”
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน 1 คืน....เที่ยวปัตตานี”  โปรแกรม “เยือนถิ่นอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ...ปัตตานี”

เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน 1 คืน....เที่ยวปัตตานี”โปรแกรม “เยือนถิ่นอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ...ปัตตานี”วันที่ 1 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าออกเดินทางจากจังหวัดสงขลาสักการะรูปเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮาล” ประเทศอินเดียชมมัสยิดกรือเซะมรดกอารยธรรมแห่งมหานครปัตตานีชมสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกกลางสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย..

 

อ่านต่อ

tag เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อม 6 เมืองเก่า (old town) IMT-GT สงขลา-ปัตตานี-ปีนัง-มะละกา-ปาดัง-ซาวาลันโต้
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อม 6 เมืองเก่า (old town) IMT-GT สงขลา-ปัตตานี-ปีนัง-มะละกา-ปาดัง-ซาวาลันโต้

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อม 6 เมืองเก่า (old town) IMT-GT สงขลา-ปัตตานี-ปีนัง-มะละกา-ปาดัง-ซาวาลันโต้วันที่ 1 สงขลา-ปัตตานี07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเดินทางจากที่พักเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลา บริเวณถนนนางงาม นครนอก นครใน ชมสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลสไตล์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา วัดมัชฌิมาวาส เป็นต้น เดินทางไปอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สักการะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ เที่ยวชมวัดมุจลินทราปีวิหาร อำเภอหนองจิก 13.00 น. เดินทางต่อไปอำเภอเมืองปัตตานีเที่ยวชมมัสยิดกรือเซะ ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com