ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tag โปรแกรมที่ 7 สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม (Muslim tourism)
โปรแกรมที่ 7 สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม (Muslim tourism)

โปรแกรมที่ 7 สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม (Muslim tourism) 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าเดินทางออกจากที่พัก จ.นราธิวาสแวะชมสินค้ากระจูด / ดูการต่อเรือกอและประมง / เรือกอและจำลองจากชุมชนมุสลิมบ้านทอนเยี่ยมชม มัสยิดตะโละมาเนาะหรือ มัสยิด 300 ปี มีลักษณะเด่นคือ อาคารทั้งหลังไม่ใช้ตะปู ก่อสร้างศิลปะไทยพื้นเมืองผสมกับแบบจีนและมลายูได้อย่างกลมกลืนร่วมกิจกรรมบริจาคเพื่อสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจังหวัดนราธิวาส12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.30 น. เดินทางต่อไปยังแหล่งการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย ที่บริเวณด่าน..

 

อ่านต่อ

tag โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา

โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา08.30 น. เดินเที่ยวตลาดยามเช้า ชมวิถีชีวิตชาวเมืองนรา บริเวณตรงกันข้ามกับโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส         รับประทานอาหารเช้า ออกจากที่พักอำเภอเมืองนราธิวาส ชมหัตถกรรมจักสาน/ การต่อเรือกอและ และการผลิตเรือกอและจำลอง ณ ชุมชนมุสลิมบ้านทอนนมัสการพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล  พระพุทธรูปปางประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนราธิวาส ณ วัดเขากง12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13.30 น. เดินทางต่อเยี่ยมชมวัดชลธาราสิงเหชมจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเ..

 

อ่านต่อ

tag โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา
โปรแกรมที่ 4  วันเดียว...เที่ยวนรา

โปรแกรมที่ 4  วันเดียว...เที่ยวนรา08.30 น. ออกจากที่พักอำเภอเมืองนราธิวาสเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งเรียนรู้ / สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(เศรษฐกิจพอเพียง)เยี่ยมชม ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์แวะศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกงานพร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องปั้น    ดินเผาและเซรามิกแวะวัดชลธาราสิงเหหรือ "วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย" ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเก่า 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันณ อำเภอตากใบ13.30 น. เดินทางต่อสักการะและ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com