ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
tag ชุมชนหัวสะพานสะเตง
ชุมชนหัวสะพานสะเตง


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มผ้าบาติกเทศนาจนศรยะลา
กลุ่มผ้าบาติกเทศนาจนศรยะลา


 

อ่านต่อ

tag บริษัท ทรอปิโก ไวเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด


 

อ่านต่อ

tag Yala Thai Marble Co., Ltd.(B2B)
Yala Thai Marble Co., Ltd.(B2B)

Established in 1990, Yala Thai Marble Co., Ltd. has been a manufucturer of decorative marble, pen stand, clock and shrine. We offer a full range fo top quality. Yala Thai Marble Co., Ltd. also jointly creates and designs products with our customers in order to better suit their individual product lines. With our experienced design team, we are capable to satisfy all requirements with high quality. Our showroom in Bangkok call 66-2-2166719, 01-6980401, 01-3090399, contact Mr.Vikrom or M..

 

อ่านต่อ

tag Sun Thai Yala Company Limited(B2B)
Sun Thai Yala Company Limited(B2B)


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มผลิตไวน์กระเจี๊ยบ


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มศรียะลาบาติก
กลุ่มศรียะลาบาติก


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มหอยประดิษฐ์ และของที่ระลึก
กลุ่มหอยประดิษฐ์ และของที่ระลึก


 

อ่านต่อ

tag ขนมปั้นสิบ(ไส้ปลา)
ขนมปั้นสิบ(ไส้ปลา)


 

อ่านต่อ

tag ผ้าคลุมผมปักจักร
ผ้าคลุมผมปักจักร


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com