ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
tag กลุ่มแปรรูปสมุนไพรน้ำพร้อมดื่ม บ้านบากง
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรน้ำพร้อมดื่ม บ้านบากง

ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพรรายละเอียดผลิตภัณฑ์รสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และบำรุงสุขภาพในขณะเดียวกันด้วยวัตถุดิบที่ใช้ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นกระบวนการผลิต ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอนการอบแห้ง บด และบรรจุซองการใช้/ประโยชน์ใช้รับประทาน..

 

อ่านต่อ

tag  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลรือเสาะ
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลรือเสาะ


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com