ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tag กลุ่มสมันเนื้อ
กลุ่มสมันเนื้อ


 

อ่านต่อ

tag ข้าวเกรียบปลา
ข้าวเกรียบปลา


 

อ่านต่อ

tag กรอบรูปใบไม้สีทอง
กรอบรูปใบไม้สีทอง


 

อ่านต่อ

tag กรอบรูปใบไม้สีทอง (นายอนันต์ ดารามั่น)
กรอบรูปใบไม้สีทอง (นายอนันต์ ดารามั่น)


 

อ่านต่อ

tag ซากรีกรอบรูปใบไม้สีทอง
ซากรีกรอบรูปใบไม้สีทอง


 

อ่านต่อ

tag  เฟรม เฮ้าส์ กรุ๊ป
 เฟรม เฮ้าส์ กรุ๊ป


 

อ่านต่อ

tag แมะซงเครื่องแกงมัสมั่น
แมะซงเครื่องแกงมัสมั่น


 

อ่านต่อ

tag สมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส
สมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com