ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
tag กลุ่มแม่บ้านถ้ำทะลุ
กลุ่มแม่บ้านถ้ำทะลุ


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีถ้ำทะลุ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีถ้ำทะลุ


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มสตรีพัฒนา
กลุ่มสตรีพัฒนา

ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ ทำมาจากกล้วยหิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลถ้ำทะลุ มีสีเหลืองเป็นธรรมชาติ เนื้อละเอียด หอม กรอบ อร่อยกระบวนการผลิต 1. คัดเลือกกล้วยหิน ที่แก่ให้สุก นำมาหันตามยาว แผ่นบางๆ 2. นำลงทอดในกะทะ พอเหลืองนำขึ้น ผสมรสชาด เค็ม/หวาน กรณีเมื่อกรอบแล้ว 3. ยกขึ้นลงแช่น้ำเชื่อมพอประมาณ แล้วนำลงทอดจนเหลือง บรรจุถุง..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com