ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวกลางคืน
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
สถานีขนส่งรถประจำทาง
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag กลุ่มหัตถกรรมมุกภูเก็ต
กลุ่มหัตถกรรมมุกภูเก็ต


 

อ่านต่อ

tag กลุ่ม Monday Batik
กลุ่ม Monday Batik

กลุ่ม Monday Batikสถานที่ตั้ง : 399/33 ถนนเยาราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : น.ส.วิราวรรณ์ ราโทร :076 220959 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ   หัตถกรรมผ้าบาติก-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มบาติกเทศบาลนครภูเก็ต
กลุ่มบาติกเทศบาลนครภูเก็ต

กลุ่มบาติกเทศบาลนครภูเก็ตสถานที่ตั้ง : 1/4 อัยราชธนารักษ์ ศรีเสนา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสุนีย์ แก่นแก้โทร :08-1821-2578, 0-7621-9143 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ   ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมเพื่อนสีเขียว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมเพื่อนสีเขียว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมเพื่อนสีเขียวสถานที่ตั้ง : 2/12 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางเรณู เงินทองโทร :09 6508203 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ   ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรแอนเจิลฟรุต
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรแอนเจิลฟรุต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรแอนเจิลฟรุตสถานที่ตั้ง : 9 ติลกอุทิศ 2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : น.ส.อาภา วรภิวัฒนโทร :0-76219-622, 0-76321-9624 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ   น้ำมะม่วงหิมพานต์รสธรรมชาติ-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com