ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
tag กลุ่มกะลามะพร้าว
กลุ่มกะลามะพร้าว

กลุ่มกะลามะพร้าวสถานที่ตั้ง : 4/1 นาตีน หมู่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสุภา แขวงหลีโทร :0-7563-7390, 08-3505-2080 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ     เครื่องประดับจากกะลามะพร้าว-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มแกะสลักหนังตะลุงอ่าวนาง
กลุ่มแกะสลักหนังตะลุงอ่าวนาง

กลุ่มแกะสลักหนังตะลุงอ่าวนางสถานที่ตั้ง : 28 หมู่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายสมาน วะจิดีโทร :0-7566-1048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ    แกะสลักหนังตะลุง-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ บ้านช่องพลี
กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ บ้านช่องพลี

กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ บ้านช่องพลีสถานที่ตั้ง : 149/3 ช่องพลี หมู่ 1 กระบี่-เขาทอง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางนงเยาว์ มะตะผโทร :08-3391-6690 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ    ขนมทองม้วนสมุนไพร-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มเรือหัวโทงบ้านนาตีน
กลุ่มเรือหัวโทงบ้านนาตีน

กลุ่มเรือหัวโทงบ้านนาตีนสถานที่ตั้ง : 4/2 หมู่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายบัญชา แขวงหลีโทร :08 1968 8532 , 075 637390 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ    เรือหัวโทง-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์หาดนพรัตน์ธารา
กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์หาดนพรัตน์ธารา

กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์หาดนพรัตน์ธาราสถานที่ตั้ง : 12/2 นาตีน หมู่ 4 นาตีน-คลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสาวกาญจนา บุตโทร :089-2886061, 075-661112 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ     ชุดสตรี-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มอาชีพทำเครื่องประดับจากมุก
กลุ่มอาชีพทำเครื่องประดับจากมุก

กลุ่มอาชีพทำเครื่องประดับจากมุกสถานที่ตั้ง : 248 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : น.ส.อริศรา อับดุลโทร :09 4741301,01 4093738 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ     เครื่องประดับจากมุก-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ศูนย์พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ศูนย์พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวสถานที่ตั้ง : 4/2 หมู่ 4 บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสุภา แขวงหลีโทร :0-75 63-7390, 08-1968-8532 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ       ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก  http://www.thaitambon.com/..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com