ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tag กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก


 

อ่านต่อ

tag กรอบรูปใบไม้สีทองอับดุลมามาลิก
กรอบรูปใบไม้สีทองอับดุลมามาลิก


 

อ่านต่อ

tag กลุ่ม BH บาติก
กลุ่ม BH บาติก


 

อ่านต่อ

tag กลุ่ม AL-Hameen Batik
กลุ่ม AL-Hameen Batik


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มบ้านกรอบรูป (Discovery Home)
กลุ่มบ้านกรอบรูป (Discovery Home)


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มบ้านบาติก
กลุ่มบ้านบาติก


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มปักจักรผ้าสตรี
กลุ่มปักจักรผ้าสตรี

ผลิตภัณฑ์ ผ้าปักจักรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรี เสื้อผ้าสตรี (เสื้อบานง กูรง)และเครื่องอุปโภคต่างๆวัตถุดิบที่ใช้ผ้าบาวา ผ้าป่าน ผ้าตัดชุดสตรี ผ้าแก้วปักดอก ด้ายสีต่างๆ เข็ม กรรไก แบบลายปัก กระดาษลอกลาย จักรอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต - ลอกลาย(ผู้ปักเป็นผู้คิดลายเอง ลอกลายตามแบบ หรือลอกลายดอกตามความต้องการของผู้สั่ง) ลงบนผ้าสำหรับใช้ปัก- ปักลายด้วยด้ายสีต่างๆด้วยจักรปักการใช้/ประโยชน์ใช้เป็นผ้าคลุมผมสตรี เป็นเสื้อผ้าสตรีเป็นเครื่องอุปโภคเพื่อความสวยงาม..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com