ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
tag เทศบาลเมืองระนอง
เทศบาลเมืองระนอง

เทศบาลเมืองระนอง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 โดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2479 การยกฐานะนี้โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 42 วรรค 1 และวรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 คือ ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลระนอง ซึ่งขณะนั้นมีรายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อปีที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง เดิมอาศัยส่วนหนึ่งของศาลากลางจังหวัดระนองหลังเก่า "พระที่นั่งรัตนรังสรรค์" ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2482 ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ในที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของชมรมลูกเสือชาวบ้..

 

อ่านต่อ

tag สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง
สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง

ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง            เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2451 เดิมใช้ชื่อว่า "กองตำรวจภูธรจังหวัดระนอง" สถานที่ทำการในยุคนั้นสร้างเป็นอาคารไม้ยกพื้นขนาดกว้าง 11 คูหา ใช้สถานที่ร่วมกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง มี ร.อ.ขุนเริงระงับภัย เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อย ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งสารวัตรใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2519 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 เปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี..

 

อ่านต่อ

tag ชมรมอนุรักษ์ฯและเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ระนอง
ชมรมอนุรักษ์ฯและเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ระนอง


 

อ่านต่อ

tag โชคอนันต์ทัวร์


 

อ่านต่อ

tag โชคอนันต์ทัวร์
โชคอนันต์ทัวร์


 

อ่านต่อ

tag นิว มิตรทัวร์
นิว มิตรทัวร์


 

อ่านต่อ

tag พล เพลส
พล เพลส


 

อ่านต่อ

tag โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลระนอง เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีอายุมากกว่า 80 ปีแล้ว ประวัติของโรงพยาบาลระนองนี้ได้จากคำบอกเล่าและความทรงจำของคนเก่าๆที่เคยอยู่โรงพยาบาลนี้มานาน บุคคลสำคัญที่ให้ประวัติของโรงพยาบาลระนองอย่างมาก ก็คือ นายแพทย์เกษม วนะภูติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง (ปี 2499-2526) ผู้ซึ่งได้ดินทางมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 และอยู่รับราชการจนเกษียณอายุเมื่อปี 2526 รวมเวลาที่ท่านทำงานอยู่โรงพยาบาลนี้ถึง 32 ปี อีกท่านหนึ่ง ก็คือ นายแพทย์เสม พริ้มพวงแก้ว แพทย์อา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com